Thai Book Review แนะนำหนังสือ, Uncategorized

“มเหนทรบรรพต” ภูเขาแห่งองค์อินทร์ เมืองหลวงโบราณที่สาบสูญ

Advertisement

COVER CASE


   

See Angkor and Die” แม้นตายไม่ปรารมภ์ ถ้าได้ชม “อังกอร์” แต่ …ก็ยังพึ่งรีบตาย หากยังไม่ได้ยลเมือง มเหนทรบรรพต ที่เก่าแก่กว่านครวัด

ประโยคอมตะที่ Toynbee กล่าวไว้ครั้งค้นพบนครวัด ประเทศกัมพูชา อาจจะต้องเปลี่ยนคำพูดใหม่ว่า ต้องได้ยลเมืองโบราณที่มีความเชื่อว่ามีความยิ่งใหญ่กว่า เก่าแก่กว่า และอาจจะเป็นอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 12 ของโลก

การค้นพบเมืองหลวงโบราณ  อาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ครั้งสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 2

การค้นพบเมืองโบราณแห่งนี้  เคยเป็นข่าวใหญ่มาครั้งหนึ่ง เมื่อปี 2012  แต่ในการค้นพบในครั้งนั้น  พบเพียงแนวของกองดินรวมถึงการวางระบบชลประทาน  ซึ่งก็ยังไม่สามารถชี้ระบุชัดเจนลงไปได้ว่าเคยเป็นเขตเมืองหรือไม่   จนกระทั่ง ทีมนักวิจัยและสำรวจ Dr.Damian Evans  ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยโบราณคดี ของมหาวิทยาลัยซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย และ Jean-Baptiste Chevance จากมูลนิธิโบราณคดีและการพัฒนาแห่งลอนดอน  ได้ทำการสำรวจพื้นที่ดังกล่าวอีกครั้ง   และได้ใช้ระบบเทคโนโลยีใหม่ที่เรียกว่า  Lidar Scanning เข้ามาทำการสำรวจ และในที่สุดก็สามารถยืนยันถึงหลักฐานของการสร้างเมืองขึ้นได้อย่างชัดเจน     มีความเป็นไปได้ว่า  พื้นที่นี้ เคยมีการสร้างอาณาจักรที่มีขนาดใหญ่ที่สุด   และพื้นที่แห่งนี้ยังเคยมีประชากรอาศัยอยู่อย่างหนาแน่นอีกแห่งของโลก   ซึ่งผลการค้นพบครั้งนี้สอดคล้องกับทีมสำรวจทางภาคพื้น ที่เคยลงพื้นที่สำรวจเส้นทางมาก่อน

มเหนทรบรรพต
Lidar Scanning Lidar Scanning    :   เป็นระบบเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ใช้เลเซอร์ในการสำรวจ โดยการติดตั้งบนเฮลิคอปเตอร์ หรือเครื่องบิน   เพื่อบินสำรวจพื้นที่แหล่งอารยธรรมโบราณ   ระบบนี้สามารถตรวจสอบโครงสร้าง พื้นที่ทางภูมิศาสตร์ ลึกลงไปถึงพื้นดินเบื้องล่าง และสามารถประมวลผลด้วย Software ที่คิดค้นขึ้นมา สามารถบันทึก ระบุพิกัด ตำแหน่ง และประมวลผลออกมาให้เห็นได้ในรูปแบบภาพ 3 มิติ  แสดงผลลัพธ์ที่ได้อย่างน่าสนใจ เพราะสามารถนำไปสืบค้นต่อได้ในรายละเอียดหลักฐานทางโบราณคดี

 

“รูปแบบโครงสร้างพื้นฐานของ เมือง มเหนทรบรรพต  ยังมีความคล้ายคลึงกันอย่างมากกับพนมกุเลน และปราสาทนครวัด”

มเหนทรบรรพต มีความยิ่งใหญ่ไม่แพ้นครวัด
การค้นพบเมืองหลวงโบราณ ที่มีชื่อว่า มเหนทรบรรพต อาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ครั้งสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 2 เป็นสิ่งที่น่าตื่นตาตื่นใจเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากสภาพโดยรอบภายใต้ผืนป่ารกชัฎที่ปกคลุมอยู่อย่างหนาแน่น ที่หากมองด้วยตาเปล่า คงเห็นเพียงว่าเป็นพื้นที่ป่าทั่วไป แต่แท้จริงแล้วจากการพึ่งพาเทคโนโลยี Lidar Scanning ทำให้สามารถมองเห็นขอบเขต แนวกำแพงเมืองโบราณ แหล่งกักเก็บน้ำ หรือ การสร้างเขื่อนแบบโบราณ ทั้งๆที่สมัยนั้นยังไม่มีเทคโนโลยีใดๆ แต่เป็นภูมิปัญญาคนโบราณขนานแท้ที่น่าทึ่ง รวมถึงศาสนสถาน โบราณวัตถุ ระบบชลประทาน การวางท่อส่งน้ำ ฯลฯ ทั้งหมดทั้งมวล สามารถชี้ชัดได้เพิ่มเติมว่า เมืองหลวงแห่งนี้ มีความยิ่งใหญ่ไม่แพ้นครวัด และยังอยู่ภายใต้พิภพ ที่ยังคงรอวันพิสูจน์ความจริงอันยิ่งใหญ่ของอาณาจักรขอมโบราณ และอาจพลิกประวัติศาสตร์หน้าใหม่ ของพื้นที่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

Advertisement
Gift Premium ชิ้นนี้ ถือว่า Exclusive สุดๆ

SeeAngkor-6a Jean-Baptiste Chevance และ Dr.Damian Evans รวมถึงทีมนักวิจัยยัง   ได้ข้อสรุปอีกอย่างหนึ่งทีสำคัญคือ รูปแบบโครงสร้างพื้นฐานของ เมืองยังมีความคล้ายคลึงกันอย่างมากกับพนมกุเลน และปราสาทนครวัด และที่สำคัญคือ มีขนาดพื้นที่ที่ใหญ่ถึง 1900 ตร.กม. และเป็นการตอกย้ำความชัดเจนที่ว่า  พนมกุเลน เป็นเพียงเสี้ยวหนึ่งของเมืองโบราณแห่งนี้ เท่านั้น  นอกจากนี้ในพื้นที่โบราณสถานอื่นๆ เช่น ปราสาทพระขรรค์ ก็มีความยิ่งใหญ่ของอาณาเขตเมืองมากกว่าข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์ที่ระบุไว้ และยังค้นพบพื้นที่เมืองโบราณอื่นๆ ที่อยู่รายรอบอีกด้วย สิ่งเหล่านี้เป็นข้อพิสูจน์ให้เห็นได้ชัดขึ้นว่า อาณาจักรขอมโบราณ มีความยิ่งใหญ่กว่าที่คาดการณ์ไว้มาก ซึ่งในการสำรวจครั้งต่อไป ทีมสำรวจและนักวิจัยตั้งเป้าด้วยการค้นหาด้วยระบบดาวเทียม ซึ่งนำพาถึงความชัดเจนของความรุ่งเรืองทางอารยธรรมขอม และอาจพลิกข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์บางประเด็นที่ว่า สยามเคยรุกรานขอม จนทำให้อาณาจักรขอมล่มสลายอีกด้วย
SeeAngkor-3a
เมืองโบราณมเหนทรบรรพต ตั้งอยู่ทางเหนือของนครวัด มีระยะทางเพียง 40 กิโลเมตร และ 45 กิโลเมตรจากเมืองเสียมราฐ พื้นที่ตรงนี้ยังเป็นป่าหนาแน่น ที่ยังคงรกร้าง ยังไม่มีทีมสำรวจเข้าไปค้นหาข้อเท็จจริงนัก เพราะบางจุดยังมีความเสี่ยงกับกับดักระเบิดที่ไม่อาจจะทราบได้ว่าอยู่ในจุดใดบ้าง

มเหนทรบรรพต มีรากศัพท์ที่มาจากภาษาสันสกฤต มีความหมายว่า ภูเขาขององค์อินทร์ผู้ยิ่งใหญ่ ซึ่งเป็นชื่อหนึ่งของพนมกุเลน (ภูเขาลิ้นจี่) ศาสนสถานบนยอดเขาที่ใช้อภิเษกพระเจ้าชัยวรมันที่ 2 ขึ้นเป็นพระเจ้าจักรพรรดิเมื่อปี ค.ศ. 802    ชื่อ“มเหนทรบรรพต” ยังปรากฏอยู่ในจารึกหลายหลักจากสมัยพระนคร ที่ถูกค้นพบที่ปราสาทอกยม เมืองหลวงเก่าแก่ ของอาณาจักรขอมโบราณ วันนี้ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยกำลังพิสูจน์ให้ปรากฎชัดว่า เมืองมเหนทรบรรพต เป็นเมืองโบราณที่มีอยู่จริง และเป็นอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ระดับโลก

 

Refer: http://www.smithsonianmag.com/history/lost-city-cambodia-180958508/?no-ist
https://www.theguardian.com/world/2016/jun/11/lost-city-medieval-discovered-hidden-beneath-cambodian-jungle

 

   

PRIMO ATELIER

MADE WITH LOVE

มอบประสบการณ์การใช้งานที่สะดวกและคล่องตัว Memoria (เมมโมเรีย) ด้วยสไตล์เรียบง่ายแต่หรูหรา และยังคงคอนเซ็ปต์ แบรนด์ การใช้งานที่คล่องตัว Regalo & Memoria จึงสามารถเป็นกระเป๋าคู่ใจที่เหมาะสำหรับชายและหญิง ด้วยขนาดที่พอเหมาะ ลงตัวกับทุกๆไลฟ์สไตล์ ในชีวิตประจำวัน

handbags memoria primo

ซื้อกระเป๋าหนังแท้ primo atelier facebook


 

คลินิกกระดูกและข้อ หมอสุนทร

อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

รักษาโรคกระดูกและข้อ กล้ามเนื้อ เส้นเอ็นและเส้นประสาท

หมอกระดูกและข้อ หาดใหญ่

 
Previous ArticleNext Article