Editor’s Pick

Blog บทความน่ารู้ แนะนำหนังสือ บทความท่องเที่ยวไทย เชิงวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์

คัพเวอร์เคสสำหรับใส่แว่นตากันแดดให้คุณได้พกพาเคียงคู่กับกระเป๋าถือใบโปรดของคุณ

กระเป๋าซองแว่นตากันแดด หนังแท้

สาระน่ารู้ >> ที่คุณอาจสนใจ 

Simple, Well-Made Items for Everyday Living

dash brand

กระเป๋าหนังแท้ Dimenzion Vertical

Front flap iPad 10.5 Messenger Bag

กระเป๋าหนัง ผู้ชาย Lazada

บทความน่ารู้

บทความขนาดสั้น เบ็ดเตล็ด Miscellaneous เกร็ดความรู้ทั่วไป เกี่ยวกับ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ แนะนำหนังสือ และอื่นๆ อีกมากมาย

แพลงสรงสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช

Advertisement

Xiaomi Air Purifier 2s

แพลงสรงสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชแพลงสรงสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ สยามมกุฎราชกุมาร จัดสร้างขึ้น ณ พระที่นั่งชลังคพิมาน บริเวณท่าราชวรดิษฐ์ ผู้สร้างถวาย คือ สมเด็จพระราชปิตุลาบรมพงศาภิมุข เจ้าฟ้าภาณุรังษีสว่างวงศ์ฯ ส่วนแบบจำลองมีให้ชมที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร โดยสมเด็จฯ พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า ทรงพระราชทานให้พิพิธภัณฑ์เมื่อปี พ.ศ.๒๔๗๐ แพลงสรงนี้สร้างจำลองตามแบบภูมิจักรวาล โดยมีเขาพระสุเมรุอยู่ตรงกลาง เปรียบเทียบได้กับมณฑป บริเวณที่สำหรับลงสรงตามโบราณราชประเพณี


 

ภาพหาชมยาก : ถนนราชดำเนิน เมื่อปีพุทธศักราช ๒๔๙๗

ถนนราชดำเนินถนนราชดำเนิน เมื่อปีพุทธศักราช ๒๔๙๗ ด้านหลังปรากฎภาพของอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ส่วนภาพหน้า แสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิตชาวบางกอกกับการใส่บาตรแต่เช้าตรู่บนถนนราชดำเนิน ที่เวลานี้ กาลเวลาได้ผ่านพ้นมาถึง ๖๕ ปี ความว่างเปล่าและความสงบได้หายไป แต่กลับคราคร่ำไปด้วยรถและคน ความสงบสุขตามภาพได้กลายเป็นอดีตไปแล้ว

 

ภาพ Mr.Howard Sochurek Image Source: LIFE magazine, US


 

อ่าน Miscellaneous  เพิ่มเติม >>>