Advertisement

บทความขนาดสั้น เบ็ดเตล็ด Miscellaneous เกร็ดความรู้ทั่วไป เกี่ยวกับ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ แนะนำหนังสือ และอื่นๆ อีกมากมาย

ซุ้มรับเสด็จ

ซุ้มรับเสด็จซุ้มรับเสด็จ ณ ประตูหัวเวียงหรือประตูช้างเผือก จ.เชียงใหม่ เมื่อครั้งยังเป็นมณฑลพายัพ ในสมัย ร.๖ ในครั้งนั้น ทรงดำรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ได้เสด็จเยือนเชียงใหม่เป็นครั้งแรก ลักษณะประตูเมืองอย่างที่เห็นจะต่างจากประตูเมืองในปัจจุบันที่ได้ทำการเปลี่ยนเปลี่ยน บูรณะใหม่ กว้างใหญ่กว่าเดิม แรกเริ่มเดิมที ประตูเมืองเชียงใหม่ ความกว้างมีขนาดเพียงแค่ช้างผ่านเท่านั้น


 

หมอชิต คือใคร ?

หมอชิตหมอชิตที่หลายคนคุ้นเคย  คือ ชื่อของ คุณชิต นภาศัพท์  ผู้คิดค้นยานัตถุ์ ชาวบ้านเรียกท่านว่า หมอชิต ด้วยเดิมทีท่านเคยทำงานในบ.โอสถสภา และเป็นเจ้าของร้านยาตรามังกรสมัยร.๖ ท่านเป็นเจ้าของพท.ขนส่งหมอชิต เป็นคนขยันทั้งยังทำสาธารณประโยชน์ให้สังคมมากมาย ได้รับพระราชทานยศพ่อค้าไทยชั้นเอกด้านพานิชกรรม ท่านถึงแก่กรรมในปี พ.ศ.๒๔๙๖ พท.หมอชิต เดิมเป็นตลาดนัดค้าขายผลไม้ และสันนิษฐานว่าท่านน่าจะเป็นผู้บุกเบิกและเปิดตลาดค้าขายเป็นคนแรก นี่จึงเป็นที่มาของชื่อขนส่งหมอชิต ที่ชาวบ้านต่างเรียกขานมายาวนาน

Advertisement

cr.ภาพหนังสือถนนสายอดีต  อ.เอนก นาวิกมูล


 


สิ่งที่ข้าพเจ้าพบเห็น  ( แนะนำหนังสือ)

บอกเรื่องราวประวัติศาสตร์หลายประการที่ไม่อาจหาได้จากเอกสารอื่นๆ เพื่อความสะดวกในการอ่านเเละการจัดเก็บหรือค้นคว้า

หนังสือ

ประวัติศาสตร์เปลี่ยนแปลงการปกครอง 2475 สิ่งที่ข้าพเจ้าพบเห็น ฉบับรวมเล่มนี้ นำมาจาก สิ่งที่ข้าพเจ้าพบเห็น 2 เล่ม ที่สำนักพิมพ์มติชน เคยพิมพ์ไปแล้ว ครั้งนี้พิเศษนำ 2 เล่ม นั้นมารวมเป็นเล่มเดียวกัน ซึ่งเป็นหนังสือที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างสูง เพราะเป็นบันทึกของเจ้านายพระองค์หนึ่งที่อยู่ในเหตุการณ์ทั้งก่อนและหลังในช่วงเปลี่ยนแปลงการปกครอง 2475 ซึ่งหาอ่านไม่ได้ในเอกสารประวัติศาสตร์เล่มอื่นๆ เพราะทำให้เห็นภาพทางฟากฝั่งเจ้านายว่าจะต้องเผชิญอะไรบ้างในช่วงเปลี่ยนแปลงการปกครอง เห็นภาพไม่วางไว้ใจกันระหว่างคณะราษฎรกับกลุ่มเจ้า

ผู้เขียน ม.จ. พูนพิศมัย ดิศกุล

 

สั่งซื้อออนไลน์ >>>  คลิ๊กที่นี่


การฟ้อนโคม ฟ้อนเล็บ และฟ้อนเทียน

การฟ้อนโคม ฟ้อนเล็บ และฟ้อนเทียนการฟ้อนโคม ฟ้อนเล็บ และฟ้อนเทียน ดังเช่น เทียนคำฟ้อนในละครเพลิงพรางเทียน เป็นท่าฟ้อนรำที่ประดิษฐ์ขึ้นโดย พระราชชายาเจ้าดารารัศมี เพื่อถวายการต้อนรับครั้งพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๗ ทรงเสด็จฯ เยือนมณฑลฝ่ายเหนือเป็นครั้งแรกในปี พ.ศ.๒๔๖๙ ในครั้งนั้น พระราชชายาเจ้าดารารัศมี โปรดให้พระบรมวงศานุวงศ์ฝ่ายเหนือ ฝึกซ้อมท่ารำ ท่าฟ้อนเพื่อรำถวายการต้อนรับพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี เป็นการถวายการต้อนรับที่ยิ่งใหญ่ และงดงาม จนเจ้านายหลายพระองค์ต่างประทับใจและชื่นชมในวัฒนธรรมอันงดงามของชาวล้านนา 

 


 

แพลงสรงสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช

แพลงสรงสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชแพลงสรงสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ สยามมกุฎราชกุมาร จัดสร้างขึ้น ณ พระที่นั่งชลังคพิมาน บริเวณท่าราชวรดิษฐ์ ผู้สร้างถวาย คือ สมเด็จพระราชปิตุลาบรมพงศาภิมุข เจ้าฟ้าภาณุรังษีสว่างวงศ์ฯ ส่วนแบบจำลองมีให้ชมที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร โดยสมเด็จฯ พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า ทรงพระราชทานให้พิพิธภัณฑ์เมื่อปี พ.ศ.๒๔๗๐ แพลงสรงนี้สร้างจำลองตามแบบภูมิจักรวาล โดยมีเขาพระสุเมรุอยู่ตรงกลาง เปรียบเทียบได้กับมณฑป บริเวณที่สำหรับลงสรงตามโบราณราชประเพณี


 

วัดต้นเกว๋น

สถาปัตยกรรมล้านนาโบราณวัดต้นเกว๋น เป็นวัดต้นแบบสถาปัตยกรรมล้านนาโบราณ สร้างในสมัยพระเจ้ากาวิโลรสสุริยวงศ์ งานหน้าบันวิหาร ตกแต่งด้วยกระจกแก้วสี งานจำหลักไม้ หางหงส์แกะรูปมกรคายนาค จิ๋วแต่แจ๋ว งามวิจิตรทุกมุม และวิหารวัดที่นี่ ยังเป็นต้นแบบหอคำหลวง ในงานพืชสวนโลก อีกด้วย 


พระที่นั่ง ๑๑ ห้อง

เรียกตามความยาวของพระที่นั่พระที่นั่งไพศาลทักษิณ เดิมมีชื่อเรียกว่า พระที่นั่ง ๑๑ ห้อง ซึ่งเรียกตามความยาวของพระที่นั่งที่มี ๑๑ ห้องค่ะ ต่อมาเปลี่ยนเป็นชื่อพระที่นั่งไพศาลทักษิณในสมัย ร.๓ พระที่นั่งองค์นี้สื่อถืง ชมพูทวีป ดินแดนอันเป็นที่อุบัติขึ้นของมหาบุรุษ ๒ พระองค์ เท่านั้น ได้แก่ พระพุทธเจ้าและพระมหาจักรพรรดิราช ซึ่งมีกล่าวไว้ในพระไตรปิฎก ดังนั้นขั้นตอนสำคัญยิ่งใน #พระราชพิธีบรมราชาภิเษก เช่น การถวายสิริราชสมบัติ เครื่องเบญจราชกกุธภัณฑ์ การถวายน้ำอภิเษก พระนพปฎลมหาเศวตฉัตร พระแสงอัษฎาวุธ เครื่องบรมราชูปโภค จึงต้องกระทำภายในพระที่นั่งไพศาลทั้งหมดตามที่เราเห็นทางทีวี

 

cr.ภาพ ThaiRoyalFamily


 

เกษียรสมุทร

การกวนเกษียรสมุทรการกวนเกษียรสมุทร คือ เหตุการณ์สำคัญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกแห่งวรรณคดีอินเดีย เพราะเป็นการปะทะกำลังของฝ่ายอสูร และเทวดา ซึ่งกินเวลายาวนานนับ ๑,๐๐๐ ปี กว่าจะสงศึกลงได้ ถ้านึกภาพไม่ออกว่าเป็นอย่างไร ให้นึกถึงสนามบินสุวรรณภูมิ เพราะในบริเวณสนามบิน มีประติมากรรมนี้ให้ชม สิ่งวิเศษที่ได้จากพิธีกรรมนี้ เช่น พระจันทร์ น้ำอมฤต หอยสังข์ นางอัปสรา ช้างเอราวัณ แก้วมณีเกาะสตุภะ ธนูวิเศษ พระลักษมี ฯลฯ นอกจากนี้ยังก่อให้เกิดตำนานเรื่องราวราหูอมจันทร์จากพิธิีกรรมนี้อีกด้วย

cr.ภาพhttp://aey.me


 

เคยจี่ย่าง เมนูพื้นบ้าน

หอม อร่อยมาก

 

เคยจี่ย่าง เมนูพื้นบ้านแบบ Local สุดๆ ของเกาะสมุย เคยจี่ คือ ส่วนผสมของเนื้อมะพร้าว เนื้อปู และกะปิอย่างดี แถวปักษ์ใต้เรียกกะปิว่าเคย คลุกเคล้ากันแล้วเอาไปย่างบนไฟอ่อนๆ หอม อร่อยมาก ชาวท้องถิ่นนิยมนำมาคลุกข้าวกิน รสชาติอร่อยแบบเอาสเต็กมาแลกก็ไม่ยอม เมนูพื้นบ้านท้องถิ่นที่คุณห้ามพลาด

 

Cr ภาพจากคุณ Warapachim

นกทัณฑิมา

นกทัณฑิมานกทัณฑิมา เป็น ๑ ในสัตว์ป่าหิมพานต์ที่อาศัยอยู่เชิงเขาพระสุเมรุ ทำหน้าที่เหมือนทหารยืนรักษาสถานที่ คำว่า ทัณฑิมา แปลว่า ผู้ถือกระบอง/ไม้เท้า เป็นสิ่งคู่กายที่มีติดตัวอยู่เสมอ เราจะเห็นนกทัณฑิมา คอยยืนเฝ้าหน้าวิหาร พระที่นั่ง หรือพระตำหนักต่างๆ อยู่เป็นนิจ เปรียบเสมือนทหารที่คอยคุ้มกันอารักขาสถานที่สำคัญต่างๆ นั่นเอง

 

 


 

ดอกพิกุลเงิน พิกุลทอง

ดอกพิกุลเงิน พิกุลทอง

ดอกพิกุลเงิน พิกุลทอง งานช่างกรุงรัตนโกสินทร์ ชิ้นงานอายุกว่า ๑๐๐ ปี นี้ ในสมัยโบราณหรืองานพระราชพิธีสำคัญ จะมีการโปรยดอกพิกุลเงิน ดอกพิกุลทอง ซึ่งประดิษฐ์ขึ้นจากเงินจริง ทองคำจริง มีต้นแบบเป็นดอกพิกุล เราจะเห็นการโปรยดอกพิกุลเงิน พิกุลทองในงานพระราชพิธีสำคัญๆ เช่น พระราชพิธีบรมราชาภิเษก เป็นต้น ชิ้นงานประณีตศิลป์นี้ บ่งบอกถึงฝืมือประดิษฐ์ ช่างคิดและสร้างสรรค์ของคนไทยได้เป็นอย่างดี

 


 

หนังสือแนะนำ
หนังสือ 2475 : เส้นทางคนแพ้

 

พระแสงขรรค์ชัยศรี

พระแสงขรรค์ชัยศรี

พระแสงขรรค์ชัยศรี ๑ ในเครื่องเบญจราชกกุธภัณฑ์ แสดงถึง พระอาญาสิทธิ์ ใบองค์พระขรรค์มีความคมทั้ง ๒ ด้าน ไม่ว่าจะฟาดฟันไปด้านใด ย่อมต้องโลหิตเสมอกัน องค์พระขรรค์มีลักษณะเด่นคือ มีสันตรงกลาง ความบางอย่างประณีตสุด นอกจากนี้ยังมีนัยเพิ่มเติมคือ ผู้มีสติปัญญาอันเฉียบแหลม และแสดงถึงพระราชอำนาจในการปกครอง ปกป้องประชาชนด้วยความเที่ยงธรรม

 


 

ปูนปั้นคนแคระ เป็นศิลปะสมัยทวารวดี

ประติมากรรมปูนปั้นคนแคระงานประติมากรรม ปูนปั้นคนแคระ เป็นศิลปะสมัยทวารวดีที่ใช้ประดับตามฐานงานสถาปัตยกรรมต่างๆ มีหลายท่าทาง ชิ้นนี้พบที่พระปฐมเจดีย์ จ.นครปฐม ซึ่งสันนิษฐานว่าเป็นจุดเริ่มต้นของอาณาจักรทวารวดีในละแวกนี้ งานรูปแบบนี้ยังเกี่ยวข้องกับศิลปะอินเดียสมัยคุปตะ โดยมีนัยเรื่องการค้ำจุนอีกด้วย


ภาพหาชมยาก : ถนนราชดำเนิน เมื่อปีพุทธศักราช ๒๔๙๗

ถนนราชดำเนินถนนราชดำเนิน เมื่อปีพุทธศักราช ๒๔๙๗ ด้านหลังปรากฎภาพของอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ส่วนภาพหน้า แสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิตชาวบางกอกกับการใส่บาตรแต่เช้าตรู่บนถนนราชดำเนิน ที่เวลานี้ กาลเวลาได้ผ่านพ้นมาถึง ๖๕ ปี ความว่างเปล่าและความสงบได้หายไป แต่กลับคราคร่ำไปด้วยรถและคน ความสงบสุขตามภาพได้กลายเป็นอดีตไปแล้ว

 

ภาพ Mr.Howard Sochurek Image Source: LIFE magazine, US


 

หลังคาในวัดโพธิ์

สีของกระเบื้อง หลังคาในวัดโพธิ์สีของกระเบื้อง หลังคาในวัดโพธิ์ มีนัยความหมายซ่อนอยู่ ไม่ได้เป็นเพียงสีสันธรรมดาที่สวยงามเท่านั้น แต่สีเขียวเกิดจากความเชื่อเรื่องสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ที่พระอินทร์ประทับ พระวรกายสีเขียว จึงเป็นที่มาของกระเบื้องสีเขียว ต่อมาความนิยมและอิทธิพลจากวัฒนธรรมจีนเข้ามาในสมัยร.๓ จึงมีสีเหลืองเกิดขึ้น ด้วยนัยที่ว่าเป็นสีมงคล สีของจักรพรรดิจีนผู้ยิ่งใหญ่


 

พระที่นั่งภัทรบิฐ

พระที่นั่งภัทรบิฐพระที่นั่งภัทรบิฐ เป็นงานประณีตศิลป์ประเภทเครื่องถม สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพทรงสันนิษฐานว่า เจ้าพระยานครศรีธรรมราช(น้อยกลาง) สร้างขึ้น และน้อมเกล้าฯถวาย ร.๔  เป็นพระที่นั่งเก่าแก่ที่มีประวัติศาสตร์ที่มา ทั้งงานฝีมือ การถมทอง ถมเงินที่วิจิตร ประณีต ของชาวเมืองนครศรีธรรมราช พระที่นั่งองค์นี้มีความสำคัญยิ่ง เพราะเป็นการประกาศอย่างชัดเจนและเป็นทางการแล้วว่าพระมหากษัตริย์ได้ผ่านพระราชพิธีบรมราชภิเษก เป็น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อย่างสมบูรณ์แบบ


AIRPORTELs บริการรับฝากและจัดส่งกระเป๋าในประเทศไทย

มีทั้งส่งภายในตัวเมือง และระหว่างจังหวัด

โดยเราสามารถรับกระเป๋าจากหน้าบ้านของคุณเพื่อไปส่งยังจุดหมายปลายทางอย่างรวดเร็ว และปลอดภัย นอกจากนี้ยังมีเคาน์เตอร์บริการฝาก และส่งกระเป๋าที่สนามบิน ห้างสรรพสินค้า และอื่นๆ อีกทั่วไทย บริการของเรามีจุดเด่น คือ ความสะดวกสบายที่คุณจะได้รับ ไร้กังวลเพราะส่งตรงเวลา 100% และมีการรับประกันความเสียหายสูงสุดถึง 100,000 บาท สามารถใช้บริการได้ที่เคาน์เตอร์ของ AIRPORTELs ทุกสาขา หรือจองออนไลน์ที่   airportels.asia