Miscellaneous-home

บทความขนาดสั้น เบ็ดเตล็ด Miscellaneous เกร็ดความรู้ทั่วไป เกี่ยวกับ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ แนะนำหนังสือ และอื่นๆ อีกมากมาย

สิ่งที่ข้าพเจ้าพบเห็น [ฉบับรวมเล่ม-ปกแข็ง]

หนังสือ 2475

ประวัติศาสตร์เปลี่ยนเเปลงการปกครอง 2475

          เป็นบันทึกของเจ้านายพระองค์หนึ่งที่อยู่ในเหตุการณ์ทั้งก่อนและหลังในช่วงเปลี่ยนแปลงการปกครอง 2475 ซึ่งหาอ่านไม่ได้ในเอกสารประวัติศาสตร์เล่มอื่นๆ  มุ่งให้อ่านง่าย ไม่หนัก แต่นี่คือเรื่องจริง ชีวิตจริงที่เกิดขึ้นในช่วงสมัยที่การเมือง และระบอบประชาธิปไตยกำลังย่างกรายเข้ามาสู่ประเทศไทย โดยที่คนไทยส่วนใหญ่ขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาธิปไตยอย่างสิ้นเชิง บทสรุปของอำนาจที่ได้จากการปล้นมา โดยใช้คำสวยหรูว่า “อภิวัฒน์”

ซื้อหนังสือออนไลน์

เมษายน 13, 2019
ความรู้ทั่วไป, แนะนำหนังสือน่าอ่าน

บันทึกจากชีวิตจริง 4 ปี นรกในเขมร [หนังสือแนะนำ]

เมษายน 12, 2019
miscellaneous, ความรู้ทั่วไป ในต่างแดน, แนะนำหนังสือน่าอ่าน

พระบรมมธาตุนครศรีธรรมราช

พระบรมมธาตุนครศรีธรรมราช
        ชื่อเสียงเรียงนามของ องค์ประกอบพระบรมมธาตุนครศรีธรรมราช มีชื่อเรียกที่น่าสนใจตามภาพประกอบ พระบรมธาตุอายุกว่า ๑,๐๐๐ ปี แห่งนี้  ยังซ่อนปริศนาธรรม โพธิปักขิยธรรม ๓๗ ประการ ธรรมะเพื่อการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า ซึ่งเท่ากับความสูงจากลานประทักษิณถึงปลียอดทองคำของพระบรมธาตุ ๓๗ วา แบ่งธรรมะได้ ๗ กอง ทุกชั้นลำดับธรรมะ คำสอนของพระพุทธเจ้า ถึงยอดสูงสุด คือ นิพพาน ผู้ใดเห็นพระบรมธาตุนครศรีธรรมราช เท่ากับเห็นธรรมะ ผู้ใดเข้าถึงธรรมะได้ ผู้นั้นย่อมได้เห็นพระพุทธองค์ 
เมษายน 12, 2019
miscellaneous, ความรู้ทั่วไป

กำแพงเมืองจีน

กำแพงเมืองจีน

กำแพงเมืองจีนไม่ได้มีความยาวต่อเนื่องจากตะวันออกไปยังตะวันตกของประเทศ แต่มีทำเลที่ตั้งเป็นกลุ่มเครือข่ายกำแพงจีนตามพท.สำคัญ ในการส่งสัญญาณเมื่อข้าศึกบุกรุกสมัยโบราณ จะมีอาณัตสัญญาณ คือ การจุดควันไฟเป็นสัญลักษณ์ ควันไฟ ๑ กองเท่ากับบข้าศึก ๑๐๐ คน ควันไฟ ๒ กอง มีข้าศึก ๕๐๐ ควันไฟ ๓ กอง ข้าศึก ๑๕๐๐ เป็นต้น เป็นการส่งสัญญาณ ทำให้ทราบได้ว่าข้าศึกมาเท่าไหร่

เมษายน 11, 2019
miscellaneous, ความรู้ทั่วไป ในต่างแดน

เกษียรสมุทร

การกวนเกษียรสมุทร

การกวนเกษียรสมุทร คือ เหตุการณ์สำคัญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกแห่งวรรณคดีอินเดีย เพราะเป็นการปะทะกำลังของฝ่ายอสูร และเทวดา ซึ่งกินเวลายาวนานนับ ๑,๐๐๐ ปี กว่าจะสงศึกลงได้ ถ้านึกภาพไม่ออกว่าเป็นอย่างไร ให้นึกถึงสนามบินสุวรรณภูมิ เพราะในบริเวณสนามบิน มีประติมากรรมนี้ให้ชม สิ่งวิเศษที่ได้จากพิธีกรรมนี้ เช่น พระจันทร์ น้ำอมฤต หอยสังข์ นางอัปสรา ช้างเอราวัณ แก้วมณีเกาะสตุภะ ธนูวิเศษ พระลักษมี ฯลฯ นอกจากนี้ยังก่อให้เกิดตำนานเรื่องราวราหูอมจันทร์จากพิธิีกรรมนี้อีกด้วย

cr.ภาพhttp://aey.me

พฤษภาคม 26, 2019
miscellaneous, ความรู้ทั่วไป ในต่างแดน

การฟ้อนโคม ฟ้อนเล็บ และฟ้อนเทียน

การฟ้อนโคม ฟ้อนเล็บ และฟ้อนเทียน

  การฟ้อนโคม ฟ้อนเล็บ และฟ้อนเทียน ดังเช่น เทียนคำฟ้อนในละครเพลิงพรางเทียน เป็นท่าฟ้อนรำที่ประดิษฐ์ขึ้นโดย พระราชชายาเจ้าดารารัศมี เพื่อถวายการต้อนรับครั้งพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๗ ทรงเสด็จฯ เยือนมณฑลฝ่ายเหนือเป็นครั้งแรกในปี พ.ศ.๒๔๖๙ ในครั้งนั้น พระราชชายาเจ้าดารารัศมี โปรดให้พระบรมวงศานุวงศ์ฝ่ายเหนือ ฝึกซ้อมท่ารำ ท่าฟ้อนเพื่อรำถวายการต้อนรับพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี เป็นการถวายการต้อนรับที่ยิ่งใหญ่ และงดงาม จนเจ้านายหลายพระองค์ต่างประทับใจและชื่นชมในวัฒนธรรมอันงดงามของชาวล้านนา 

กรกฎาคม 1, 2019
miscellaneous, ความรู้ทั่วไป

เพลงสรรเสริญพระบาร เกิดขึ้นครั้งแรกในสมัย ร.๗

เพลงสรรเสริญพระบารมี

เพลงสรรเสริญพระบารมีในโรงภาพยนตร์ เกิดขึ้นครั้งแรกในสมัยร.๗ เมื่อครั้งเปิดศาลาเฉลิมกรุง พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินีนาถ ไม่สามารถเสด็จมาเป็นองค์ประธานเปิดศาลาเฉลิมกรุงตามคำกราบบังคมทูลเชิญ คณะกก.จึงจัดพระบรมฉายาลักษณ์ และเปิดเพลงสรรเสริญพระบารมี เพื่อให้พสกนิกรได้ถวายความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ หลังจากนั้นมาจึงเป็นธรรมเนียมปฏิบัติสืบมาจนถึงปัจจุบัน |  เครดิตภาพ Prachachat.net

เมษายน 11, 2019
miscellaneous, ความรู้ทั่วไป

2475 เส้นทางคนแพ้ มิตรภาพและหอกดาบ [หนังสือแนะนำ]

หนังสือ 2475 แนะนำ

2475 : เส้นทางคนแพ้  หนังสือเล่มนี้ไม่ใช่งานวิชาการ แต่เป็นการนำเสนอชีวิต ของนายทหารแกนนำหลักในการเปลี่ยนแปลงการปกครอง ที่มีสมญานามว่า “สี่ทหารเสือ” เมื่อเช้ามืดของวันที่ 24 มิถุนายน 2475 ทั้งก่อนหน้าและเริ่มแรก มิตรภาพก็มั่นคงเป็นเช่นนั้น แต่เพียงชั่วเวลาแค่ข้ามปี ทุกอย่างกลับเปลี่ยนผัน พลันตามมาด้วยชะตากรรมอันแสนเศร้า ไม่ว่าจะมองในมุมของความเป็นมนุษย์ และยิ่งน่าเศร้าขึ้นไปอีกเมื่อมองในมุมแห่ง “มิตรภาพ” หาก “หอกดาบ” มิอาจสามารถทำลายมิตรภาพในหมู่ทหารหาญได้ แต่ “อำนาจ” ทำได้

ซื้อหนังสือออนไลน์

เมษายน 12, 2019
miscellaneous, แนะนำหนังสือน่าอ่าน

นกทัณฑิมา

นกทัณฑิมา

     นกทัณฑิมา เป็น ๑ ในสัตว์ป่าหิมพานต์ที่อาศัยอยู่เชิงเขาพระสุเมรุ ทำหน้าที่เหมือนทหารยืนรักษาสถานที่ คำว่า ทัณฑิมา แปลว่า ผู้ถือกระบอง/ไม้เท้า เป็นสิ่งคู่กายที่มีติดตัวอยู่เสมอ เราจะเห็นนกทัณฑิมา คอยยืนเฝ้าหน้าวิหาร พระที่นั่ง หรือพระตำหนักต่างๆ อยู่เป็นนิจ เปรียบเสมือนทหารที่คอยคุ้มกันอารักขาสถานที่สำคัญต่างๆ นั่นเอง

กรกฎาคม 1, 2019
miscellaneous, ความรู้ทั่วไป

เสาชิงช้า บริเวณข้างเทวสถานในปัจจุบัน

เสาชิงช้า

           “..หาทองแท้แก้ไขมันไม่คล่อง ต้องเอาทองเสาชิงช้าน่าใจหาย แต่ล้วนเนื้อสิบน้ำทองคำทวาย สายสร้อยสายหนึ่งก็ถึงสลึงเฟื้อง..   “สุภาษิตสอนหญิงสุนทรภู่ บอกไว้ให้ทราบได้ว่า พื้นที่เสาชิงช้า บริเวณข้างเทวสถานในปัจจุบัน แต่เดิมครั้งสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์เคยเป็นตลาดขายเครื่องประดับ กำไล ตุ้มหู สร้อยที่ล้วนทำจากทองเหลืองทั้งสิ้น

เมษายน 12, 2019
miscellaneous, ความรู้ทั่วไป

พระที่นั่ง ๑๑ ห้อง

เรียกตามความยาวของพระที่นั่

พระที่นั่งไพศาลทักษิณ เดิมมีชื่อเรียกว่า พระที่นั่ง ๑๑ ห้อง ซึ่งเรียกตามความยาวของพระที่นั่งที่มี ๑๑ ห้องค่ะ ต่อมาเปลี่ยนเป็นชื่อพระที่นั่งไพศาลทักษิณในสมัย ร.๓ พระที่นั่งองค์นี้สื่อถืง ชมพูทวีป ดินแดนอันเป็นที่อุบัติขึ้นของมหาบุรุษ ๒ พระองค์ เท่านั้น ได้แก่ พระพุทธเจ้าและพระมหาจักรพรรดิราช ซึ่งมีกล่าวไว้ในพระไตรปิฎก ดังนั้นขั้นตอนสำคัญยิ่งใน #พระราชพิธีบรมราชาภิเษก เช่น การถวายสิริราชสมบัติ เครื่องเบญจราชกกุธภัณฑ์ การถวายน้ำอภิเษก พระนพปฎลมหาเศวตฉัตร พระแสงอัษฎาวุธ เครื่องบรมราชูปโภค จึงต้องกระทำภายในพระที่นั่งไพศาลทั้งหมดตามที่เราเห็นทางทีวี cr.ภาพ ThaiRoyalFamily

พฤษภาคม 26, 2019
miscellaneous, ความรู้ทั่วไป

พระแสงขรรค์ชัยศรี

พระแสงขรรค์ชัยศรี

พระแสงขรรค์ชัยศรี ๑ ในเครื่องเบญจราชกกุธภัณฑ์ แสดงถึง พระอาญาสิทธิ์ ใบองค์พระขรรค์มีความคมทั้ง ๒ ด้าน ไม่ว่าจะฟาดฟันไปด้านใด ย่อมต้องโลหิตเสมอกัน องค์พระขรรค์มีลักษณะเด่นคือ มีสันตรงกลาง ความบางอย่างประณีตสุด นอกจากนี้ยังมีนัยเพิ่มเติมคือ ผู้มีสติปัญญาอันเฉียบแหลม และแสดงถึงพระราชอำนาจในการปกครอง ปกป้องประชาชนด้วยความเที่ยงธรรม

มิถุนายน 16, 2019
miscellaneous, ความรู้ทั่วไป

หลังคาในวัดโพธิ์

สีของกระเบื้อง หลังคาในวัดโพธิ์

สีของกระเบื้อง หลังคาในวัดโพธิ์ มีนัยความหมายซ่อนอยู่ ไม่ได้เป็นเพียงสีสันธรรมดาที่สวยงามเท่านั้น แต่สีเขียวเกิดจากความเชื่อเรื่องสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ที่พระอินทร์ประทับ พระวรกายสีเขียว จึงเป็นที่มาของกระเบื้องสีเขียว ต่อมาความนิยมและอิทธิพลจากวัฒนธรรมจีนเข้ามาในสมัยร.๓ จึงมีสีเหลืองเกิดขึ้น ด้วยนัยที่ว่าเป็นสีมงคล สีของจักรพรรดิจีนผู้ยิ่งใหญ่

เมษายน 13, 2019
miscellaneous, ความรู้ทั่วไป

พระที่นั่งภัทรบิฐ

พระที่นั่งภัทรบิฐ

พระที่นั่งภัทรบิฐ เป็นงานประณีตศิลป์ประเภทเครื่องถม สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพทรงสันนิษฐานว่า เจ้าพระยานครศรีธรรมราช(น้อยกลาง) สร้างขึ้น และน้อมเกล้าฯถวาย ร.๔  เป็นพระที่นั่งเก่าแก่ที่มีประวัติศาสตร์ที่มา ทั้งงานฝีมือ การถมทอง ถมเงินที่วิจิตร ประณีต ของชาวเมืองนครศรีธรรมราช พระที่นั่งองค์นี้มีความสำคัญยิ่ง เพราะเป็นการประกาศอย่างชัดเจนและเป็นทางการแล้วว่าพระมหากษัตริย์ได้ผ่านพระราชพิธีบรมราชภิเษก เป็น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อย่างสมบูรณ์แบบ

มิถุนายน 16, 2019
miscellaneous, ความรู้ทั่วไป

วัดต้นเกว๋น

สถาปัตยกรรมล้านนาโบราณ

  วัดต้นเกว๋น เป็นวัดต้นแบบสถาปัตยกรรมล้านนาโบราณ สร้างในสมัยพระเจ้ากาวิโลรสสุริยวงศ์ งานหน้าบันวิหาร ตกแต่งด้วยกระจกแก้วสี งานจำหลักไม้ หางหงส์แกะรูปมกรคายนาค จิ๋วแต่แจ๋ว งามวิจิตรทุกมุม และวิหารวัดที่นี่ ยังเป็นต้นแบบหอคำหลวง ในงานพืชสวนโลก อีกด้วย  

พฤษภาคม 26, 2019
miscellaneous, ความรู้ทั่วไป

แพลงสรงสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช

แพลงสรงสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช

  แพลงสรงสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ สยามมกุฎราชกุมาร จัดสร้างขึ้น ณ พระที่นั่งชลังคพิมาน บริเวณท่าราชวรดิษฐ์ ผู้สร้างถวาย คือ สมเด็จพระราชปิตุลาบรมพงศาภิมุข เจ้าฟ้าภาณุรังษีสว่างวงศ์ฯ ส่วนแบบจำลองมีให้ชมที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร โดยสมเด็จฯ พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า ทรงพระราชทานให้พิพิธภัณฑ์เมื่อปี พ.ศ.๒๔๗๐ แพลงสรงนี้สร้างจำลองตามแบบภูมิจักรวาล โดยมีเขาพระสุเมรุอยู่ตรงกลาง เปรียบเทียบได้กับมณฑป บริเวณที่สำหรับลงสรงตามโบราณราชประเพณี

มิถุนายน 16, 2019
miscellaneous, ความรู้ทั่วไป

พระยืนที่สูงที่สุดในกรุงเทพมหานคร

พระยืน

พระยืนที่สูงที่สุดในกรุงเทพมหานครอยู่ที่ วัดอินทรวิหาร หรือ วัดของหลวงพ่อโต ย่านบางขุนพรหม หลวงพ่อโตหรือพระพุทธศรีอริยเมตไตรย)เป็นพระพุทธรูปยืนปางอุ้มบาตร ขนาดใหญ่ มีความสูง ๓๒ เมตร สร้างขึ้นโดย สมเด็จพระพุฒาจารย์ โต พรหมรังสี ในปี พ.ศ.๒๔๑๐ และเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุบนยอดเกศ ซึ่งได้รัฐศรีลังกามอบให้ในปี พ.ศ.๒๕๒๓

เมษายน 12, 2019
miscellaneous, ความรู้ทั่วไป

จากจักรพรรดิสู่สามัญชน

THE LAST EMPEROR

ข้อมูลทางประวัติศาสตร์ถึงเหตุการณ์หลังสิ้นสุดยุคซูสีไทเฮา !!

หากท่านติดใจในภาพยนตร์จีนสุดคลาสสิคเรื่อง THE LAST EMPEROR และต้องการรู้ความเป็นไปของประวัติศาสตร์ตอนท้ายๆ ของประเทศจีน ก็ไม่ควรพลาดที่จะอ่านหนังสือเล่มนี้   อัตชีวประวัติของจักรพรรดิองค์สุดท้ายแห่งราชวงศ์ชิง ที่ทรงคุณค่าที่สุดของโลก เพราะนี่คือข้อมูลทางประวัติศาสตร์ถึงเหตุการณ์หลังสิ้นสุดยุคซูสีไทเฮาที่เปิดเผยขึ้น! เมื่อสิ้นสุดซูสีไทเฮา เราต่างเข้าใจว่าราชวงศ์ชิงสิ้นสลายแล้ว แต่น้อยคนนักที่จะรู้ว่า ยังมีจักรพรรดิอีกพระองค์หนึ่ง ที่ไม่อยู่ภายใต้อำนาจของพระนาง และต่อมาได้กลายเป็นสามัญชนคนหนึ่งของสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยสามารถดำรงตนอย่างมีคุณค่าตราบวาระสุดท้ายของชีวิต

ซื้อหนังสือออนไลน์

เมษายน 15, 2019
ความรู้ทั่วไป ในต่างแดน, แนะนำหนังสือน่าอ่าน

ดอกพิกุลเงิน พิกุลทอง

ดอกพิกุลเงิน พิกุลทอง

           ดอกพิกุลเงิน พิกุลทอง งานช่างกรุงรัตนโกสินทร์ ชิ้นงานอายุกว่า ๑๐๐ ปี นี้ ในสมัยโบราณหรืองานพระราชพิธีสำคัญ จะมีการโปรยดอกพิกุลเงิน ดอกพิกุลทอง ซึ่งประดิษฐ์ขึ้นจากเงินจริง ทองคำจริง มีต้นแบบเป็นดอกพิกุล เราจะเห็นการโปรยดอกพิกุลเงิน พิกุลทองในงานพระราชพิธีสำคัญๆ เช่น พระราชพิธีบรมราชาภิเษก เป็นต้น ชิ้นงานประณีตศิลป์นี้ บ่งบอกถึงฝืมือประดิษฐ์ ช่างคิดและสร้างสรรค์ของคนไทยได้เป็นอย่างดี

 

กรกฎาคม 1, 2019
miscellaneous, ความรู้ทั่วไป

ประติมากรรมปูนปั้นคนแคระ

ประติมากรรมปูนปั้นคนแคระ

         งานประติมากรรม ปูนปั้นคนแคระ เป็นศิลปะสมัยทวารวดีที่ใช้ประดับตามฐานงานสถาปัตยกรรมต่างๆ มีหลายท่าทาง ชิ้นนี้พบที่พระปฐมเจดีย์ จ.นครปฐม ซึ่งสันนิษฐานว่าเป็นจุดเริ่มต้นของอาณาจักรทวารวดีในละแวกนี้ งานรูปแบบนี้ยังเกี่ยวข้องกับศิลปะอินเดียสมัยคุปตะ โดยมีนัยเรื่องการค้ำจุนอีกด้วย

พฤษภาคม 26, 2019
miscellaneous, ความรู้ทั่วไป

ซุ้มรับเสด็จ ประตูช้างเผือก จ.เชียงใหม่

ซุ้มรับเสด็จ
      ซุ้มรับเสด็จ ณ ประตูหัวเวียงหรือประตูช้างเผือก จ.เชียงใหม่ เมื่อครั้งยังเป็นมณฑลพายัพ ในสมัย ร.๖ ในครั้งนั้น ทรงดำรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ได้เสด็จเยือนเชียงใหม่เป็นครั้งแรก ลักษณะประตูเมืองอย่างที่เห็นจะต่างจากประตูเมืองในปัจจุบันที่ได้ทำการเปลี่ยนเปลี่ยน บูรณะใหม่ กว้างใหญ่กว่าเดิม แรกเริ่มเดิมที ประตูเมืองเชียงใหม่ ความกว้างมีขนาดเพียงแค่ช้างผ่านเท่านั้น
กรกฎาคม 1, 2019
miscellaneous, ความรู้ทั่วไป

หมอชิต คือใคร ?

หมอชิต

หมอชิตที่หลายคนคุ้นเคย  คือ ชื่อของ คุณชิต นภาศัพท์  ผู้คิดค้นยานัตถุ์ ชาวบ้านเรียกท่านว่า หมอชิต ด้วยเดิมทีท่านเคยทำงานในบ.โอสถสภา และเป็นเจ้าของร้านยาตรามังกรสมัยร.๖ ท่านเป็นเจ้าของพท.ขนส่งหมอชิต เป็นคนขยันทั้งยังทำสาธารณประโยชน์ให้สังคมมากมาย ได้รับพระราชทานยศพ่อค้าไทยชั้นเอกด้านพานิชกรรม ท่านถึงแก่กรรมในปี พ.ศ.๒๔๙๖ พท.หมอชิต เดิมเป็นตลาดนัดค้าขายผลไม้ และสันนิษฐานว่าท่านน่าจะเป็นผู้บุกเบิกและเปิดตลาดค้าขายเป็นคนแรก นี่จึงเป็นที่มาของชื่อขนส่งหมอชิต ที่ชาวบ้านต่างเรียกขานมายาวนาน

cr.ภาพหนังสือถนนสายอดีต  อ.เอนก นาวิกมูล

มิถุนายน 16, 2019
miscellaneous, ความรู้ทั่วไป

เคยจี่ย่าง

หอม อร่อยมาก

    เคยจี่ย่าง เมนูพื้นบ้านแบบ Local สุดๆ ของเกาะสมุย เคยจี่ คือ ส่วนผสมของเนื้อมะพร้าว เนื้อปู และกะปิอย่างดี แถวปักษ์ใต้เรียกกะปิว่าเคย คลุกเคล้ากันแล้วเอาไปย่างบนไฟอ่อนๆ หอม อร่อยมาก ชาวท้องถิ่นนิยมนำมาคลุกข้าวกิน รสชาติอร่อยแบบเอาสเต็กมาแลกก็ไม่ยอม เมนูพื้นบ้านท้องถิ่นที่คุณห้ามพลาด ภาพจากคุณ Warapachim

พฤษภาคม 26, 2019
miscellaneous, ความรู้ทั่วไป

ถนนราชดำเนิน ปี ๒๔๙๗

ถนนราชดำเนิน

ภาพหาชมยาก : ถนนราชดำเนิน เมื่อปีพุทธศักราช ๒๔๙๗ ด้านหลังปรากฎภาพของอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ส่วนภาพหน้า แสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิตชาวบางกอกกับการใส่บาตรแต่เช้าตรู่บนถนนราชดำเนิน ที่เวลานี้ กาลเวลาได้ผ่านพ้นมาถึง ๖๕ ปี ความว่างเปล่าและความสงบได้หายไป แต่กลับคราคร่ำไปด้วยรถและคน ความสงบสุขตามภาพได้กลายเป็นอดีตไปแล้ว ภาพ Mr.Howard Sochurek Image Source: LIFE magazine, US 

พฤษภาคม 26, 2019
miscellaneous, ความรู้ทั่วไป

   

» Recommend

NAVY BLUE Vertical Pro 2
กระเป๋า messenger สีน้ำเงิน

กระเป๋าผู้ชาย สไตล์เท่ๆ เรียบง่าย  รุ่น DimenzionVertical Pro II NAVY BLUE ทำจากวัสดุหนังแท้คุณภาพเยี่ยม European Cowhide Vegetable Tanned wax oil

 

Vanchada Brand
Tech.Folio for Journey

Essential Tech.Folio คือ กระเป๋าหนังแท้ ที่ตอบโจทย์สำหรับการท่องเที่ยวที่ดีที่สุด มันถูกดีไซน์มาเพื่อ จัดระเบียบให้กับอุปกรณ์มากมาย ที่สำคัญในการเดินทาง

LAZADA SHOPPING
Owl Golden Yellow
กระเป๋าถือ shop pop up owl

กระเป๋าถือหนังแท้ สำหรับผู้หญิง  รุ่น Owl Golden Yellow วัสดุจากหนังวัวนิ่ม ที่ให้ผิวสัมผัส และ Texture ที่เป็นธรรมชาติ  ผ่านกระบวนการฟอก และ Waxoil ให้ทนต่อรอยขีดขวนที่ดีเยี่ยมซื้อกระเป๋าหนังแท้ แบบถือ

 

Vanchada Brand
CUT EYE  B.Cover Sunglasses
COVER CASE

ซองแว่นตา CUT EYE  B.Coverกระเป๋าหนังแท้ Hanging Out leather Pouch Cases Sunglasses กระเป๋าหนังซองแว่น แบบคัพเวอร์เคสสำหรับใส่แว่นตากันแดดให้คุณได้พกพาเคียงคู่กับกระเป๋าถือใบโปรดของคุณ

Primo Atelier
primo atelier bag leather

“The Epitome of Minimalist Luxe.” High-end imported leather. Designed with style and functionality in mind.
Meticulously sewn by skilled artisan.primo bag

dash. Simplify Everyday Living
leather bag tote dash brand

At dash., our aim is to simplify daily life through carefully designed & well-made objects. Inspired by Morse Code, our products are made to be simple, intuitive and practical for everday use.dash. simple

Blue-SR2 Angel Mini BackPack

วัสดุหนังวัวแท้ Full Grain oil wax  รุ่น Blue Angel ขนาดมินิไซส์ เอาใจสาววัยใส ด้วยขนาดที่พอเหมาะ ฟรั่งชั่นสายสะพายที่ปรับการใช้งานได้ 2 แบบซื้อกระเป๋าเป้ สีน้ำเงิน

 

Vanchada Brand
Calfskin Bucket style Backpack

กระเป๋าเป้หนังแท้ ใบเล็ก ผลิตจากหนังวัวแท้ Soft Calfskin Genuine Leather ในรูปแบบBucket design น้ำหนักเบาเพียง 640กรัม เนื้อนุ่มมือ ขนาดกระเป๋าเล็กกระทัดรัด แต่จุของได้มาก

 

Vanchada Brand
Violet & Black B.Cover
ซองแว่นตา แขวนกระเป๋า สีม่วง

     Violet & Black B.Cover Hanging Out leather Pouch Cases Sunglasses กระเป๋าหนังซองแว่น แบบคัพเวอร์เคสสำหรับใส่แว่นตากันแดดให้คุณได้พกพาเคียงคู่กับกระเป๋าถือใบโปรดของคุณsunglasses

 

FOREVER 21
Brick Glasses Case leather
leatehr case for sunglasses

ซองหนังใส่แว่นตา Brick Glasses Case หนังแท้ฟอกฝาด สำหรับปกป้องแว่นตากันแดด หรือแว่นสายตา  วัสดุจากหนังแท้คุณภาพJapanese Leather Crafted Vegetable Tanned ( soft waxy )sunglasses for sale forever21

Floral Concept Tote Bag
tote bag floral

Floral Concept Tote bagที่เน้นความเรียบง่ายสัมผัสถึงความเป็นธรรมชาติอย่างแท้จริงด้วยผิวสัมผัสที่อ่อนนุ่มจากหนังแท้คุณภาพเยี่ยมที่มี wrinkletexture เป็นเอกลักษณ์ซื้อกระเป๋าหนังแท้ แบบถือ

 

PUGGY Case for Sunglasses
PUGGY B COVER

I LOVE PUGGY Pouch Cases Sunglassesกระเป๋าหนังแท้ สำหรับใส่ แว่นตากันแดด ให้คุณได้พกพาเคียงคู่กับกระเป๋าถือใบโปรดของคุณ

 

Vanchada Brand
Slim minimal bifold wallet Black
slim black wallet

bifold wallet Black  Slim, Minimal Design Easily slip in your pockets Extra Card Slot Special slots inside for extra cards Full-Grain Leather Made from top quality cow hidedash. simple