Thai Book Review แนะนำหนังสือ

หนังสือสารคดีเชิงประวัติศาสตร์ เรื่องราว เมืองนครเชียงตุง

   

    นครเชียงตุง” หนังสือสารคดีเชิงประวัติศาสตร์เล่มพิเศษ บอกเล่าเรื่องราวทางประวัติศาสตร์เมืองนครเชียงตุง ซึ่ง อ.ไพศาล จั่วทอง ได้รับการถ่ายทอดมาจากเจ้านางสุคันธา พระราชธิดาของเจ้าฟ้าเชียงตุง เนื้อหาในเล่มจะเป็นเรื่องราว และภาพถ่ายโบราณประกอบเนื้อหาที่หาชมได้ยากยิ่งครับ อีกทั้งยังมีเกร็ดความรู้ ประวัติศาสตร์ โบราณสถานที่น่าสนใจของนครเชียงตุงที่อาจารย์ไพศาล หลงใหลและรักในความสงบ ความงดงาม รากเหง้าของนครเชียงตุง มาบอกเล่าให้ฟังด้วยครับ

เจ้าสุคันธา ณ เชียงใหม่
เจ้าสุคันธา ณ เชียงใหม่ (สกุลเดิม: ณ เชียงตุง; พ.ศ. 2456 −15 มกราคม พ.ศ. 2546)
ตำนานเล่าขานกันว่า เคยเกิดน้ำท่วมใหญ่ท่วมเมืองมีฤๅษีนามว่า ตุงคฤๅษี แสดงอิทธิฤทธิ์ทำให้นำไหลออกไปอยู่ตรงกลางเมือง ทำให้เกิดเป็นหนองน้ำขนาดใหญ่ เรียกกันว่า หนองตุง อันเป็นที่มาของชื่อ เชียงตุง

 

นครเชียงตุง ประเทศเมียนมาร์ นับเป็นบ้านพี่เมืองน้องกับเมืองเชียงใหม่ และเมืองอื่นๆ ที่สำคัญแห่งอาณาจักรล้านนาในอดีต ตัวนครเชียงตุงตั้งอยู่ในรัฐฉาน ฝั่งตะวันออก มีหลายเรื่องราวที่น่าสนใจมากครับ เมืองเล็กๆ แต่มีเสน่ห์เต็มร้อยแห่งนี้ มีประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจ น่าศึกษาจริงๆ หากท่านชื่นชอบเรื่องราวแนวนี้ เล่มนี้พิเศษ และจัดพิมพ์ไม่กี่เล่ม รายได้ทั้งหมดไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆ ทูลเกล้าถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และสามารถติดต่อไปได้ที่ สนพ.มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นะครับ เพราะไม่ได้มีจำหน่ายตามร้านหนังสือทั่วไป ณ เวลานี้ ราคาเล่มละ 400 บาท แต่คุณภาพในเล่มเกินราคาจริงๆ

 

 

'นครเชียงตุง" หนังสือสารคดีเชิงประวัติศาสตร์เล่มพิเศษ

ผมถือโอกาสไปจับจองมาด้วย 1 เล่ม เลยถือโอกาสนำภาพเล็กๆ น้อยๆ ในเล่มมาบอกต่อทุกท่านที่สนใจ อีกทั้งยังได้ร่วมทำบุญไปในครั้งนี้ด้วยครับ ขอบพระคุณ อ.ไพศาล ที่ได้ถ่ายทอดเรื่องราวดีๆ ที่หลายๆ คนหลงลืมไปแล้วว่ามีนครอันงดงามและเงียบสงบเช่นนี้อยู่ติดกับประเทศไทยของเรา และทำให้เรารู้จักนครเชียงตุงมากขึ้นอีกด้วยครับ

“ ประเพณีที่สำคัญที่สุดที่จัดเป็นประจำที่หอหลวงคือ ประเพณีคาราวะ ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีของบรรดาเมืองต่างๆ ที่อยู่ภายใต้การปกครองของนครเชียงตุง ซึ่งในขณะที่ฟ้าหม่อมเป็นเจ้าฟ้าหลวงนั้น มีเมืองที่อยู่ภายใต้การปกครองทั้งสิ้น 30 กว่าเมืิอง ได้แก่ เมืองขาก เมืองขอน เมืองตุ๋น เมืองสาด เมืองยาง เมืองเจ็ม เมืองโก เมืองพยาก เมืองท่าเดื่อ เมืองเปียง เมืองยอง เมืองยู้ เมืองหลวย เมืองแฮ่ เมืองขัน เมืองเล็ม พืธีนี้ในภาษาเชียงตุง เรียกว่า พิธีคาราวะ ส่วนในภาษาไทใหญ่ เรียกว่า กั่นตอ ในบรรดาเมืองต่างๆ ในรัฐฉานนั้น มีเพียงเชียงตุงเมืองเดียวที่ชนพื้นเมืองเป็นชาวไทขึน นอกนั้นเมืองอื่นๆ ล้วนเป็นไทใหญ่ทั้งสิ้น ”

หนังสือ หยุดความแพ้ ไว้แค่เมื่อวาน

กำลังใจชั้นดี ที่จะทำให้คุณใช้ชีวิตอย่างมีความสุข  ความสำเร็จและความสุขเป็นยอดปรารถนาของทุกคน ที่กระตุ้นให้คนเรามีความมุ่งมั่นใฝ่ฝันที่จะก้าวสู่เส้นทางแห่งความสำเร็จ แต่ความสำเร็จ และความสุขที่แท้จริงนั้น เป็นอย่างไร ??? มีปัจจัยใดที่จะก้าวสู่เส้นทางแห่งความสำเร็จเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องการ เพื่อจะได้ แสวงหามาเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงจิตใจให้เจริญงอกงาม สร้างถนนแห่ง ชีวิตงาม พัฒนาตนสู่ความรุ่งโรจน์

http://cmupress.cmu.ac.th/

ผู้สนับสนุน

หนังสือ หยุดความแพ้ ไว้แค่เมื่อวาน

กำลังใจชั้นดี ที่จะทำให้คุณใช้ชีวิตอย่างมีความสุข  ความสำเร็จและความสุขเป็นยอดปรารถนาของทุกคน ที่กระตุ้นให้คนเรามีความมุ่งมั่นใฝ่ฝันที่จะก้าวสู่เส้นทางแห่งความสำเร็จ แต่ความสำเร็จ และความสุขที่แท้จริงนั้น เป็นอย่างไร ??? มีปัจจัยใดที่จะก้าวสู่เส้นทางแห่งความสำเร