Thai Book Review แนะนำหนังสือ

เรื่องของเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดิน หนังสือจอมนางแห่งสยาม

   

         จอมนางแห่งสยาม หนังสือเล่มนี้เป็นเรื่องราวของเจ้านายฝ่ายใน ในยุคสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ร.๔ จนถึงรัชกาลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ร.๖ (พ.ศ. 2394 – พ.ศ. 2468)

 

จอมนางแห่งสยาม

         ซึ่งเจ้านายฝ่ายในในที่นี้ เช่น เจ้าจอม พระมเหสี รวมทั้งพระบรมวงศานุวงศ์ชั้นสูง กับกระแสวัฒนธรรมของตะวันตกที่หลั่งไหลเข้ามาในยุคสมัยนั้น เป็นบันทึกอีกด้านหนึ่งของประวัติศาสตร์ไทยในยุคสมัยแห่งความเปลี่ยนแปลง การตอบรับ และต่อต้านกระแสวัฒนธรรมตะวันตกจากชนชั้นสูงในสังคมไทยครับ เป็นอีกเล่มที่ทำให้เราได้ทราบว่า เมื่อกระแสวัฒนธรรมตะวันตกได้เข้ามามีบทบาทในสังคมไทยช่วงนั้น คนไทยมีวิธีการปรับตัวอย่างไรให้เข้ากับจารีตประเพณีซึ่งมีแบบแผนที่เคร่งครัด

อ่านแล้ว ก็มองสะท้อนถึงความเป็นไปในสมัยนี้ ที่กระแสวัฒนธรรมตะวันตกแทบจะกลืนความเป็นไทยไปหมดสิ้น มีคนไทยหลายคน ลืมความเป็นไทย ลืมรากเหง้า ลืมอารยธรรม วัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่บรรพชนคนไทยได้สั่งสมไว้ครั้งในอดีต อ่านแล้วได้ความรู้และทำให้เราฉุกคิดได้ ตั้งรับได้หากเราเจอกระแสวัฒนธรรมตะวันตกเข้ามามีอิทธิพลต่อชีวิตของเรา แล้วเราจะมีวิธีรับมืออย่างไร โดยที่เราไม่ลืมและทิ้งความเป็นไทยไป เป็นข้อคิดที่น่าสนใจ เล่มนี้เป็นหนังสือเก่าแต่พิมพ์ครั้งที่ 3 แล้วครับ ท่านที่สนใจเรื่องราวเชิงประวัติศาสตร์ บทบาทของสตรีไทยในยุคก่อน ผมอยากแนะนำให้ลองอ่านดูครับ ได้ทั้งประวัติศาสตร์ แง่คิด รูปแบบการใช้ชีวิต ฯลฯ เป็นสารคดีเชิงประวัติศาสตร์ที่อ่านแล้วเพลินดีครับ

ACER ASPIRE VERO
[เก็บคูปอง ลดเพิ่ม 1,000.-][ผ่อน 0% 10 ด.]   ACER ASPIRE VERO AV15-51-518U/i5-1155G7/ ประกัน 2 ปี  >>  ดูเพิ่มอีก 

      เรื่องของเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดิน หรือเรื่องของเจ้านาย เป็นเรื่องที่เราให้ความสนใจอยู่เสมอ ด้วยวิถีชิวิตของพระองค์นั้น ยากแก่เรา ๆ ท่านๆ จะเข้าไปสัมผัสได้อย่างใกล้ชิด หรือจะบอกว่า “ต้องห้าม” ก็ไม่ผิดนัก ในฐานะของบุคคลธรรมดา แน่นอนว่าการปรับเปลี่ยนแนวคิด วิถีชีวิต และวิทยาการต่างๆ เรามักจะมีผู้นำเป็นต้นแบบ โดยเฉพาะในส่วนของกระแสวัฒนธรรมตะวันตกนั้น มีบันทึกว่าได้แพร่ขยายมายังสยามตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา หนังสือเล่มนี้ จะพาท่านย้อนอดีตสู่เรื่องราวในยุคสมัยของรัชกาลพระบาทสมเด็กพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ถึงรัชกาลพระบาทสมเด็กพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (พ.ศ. 2394 – พ.ศ.2468) อันเป็นเรื่องราวของ จอมนาง หรือเจ้านายฝ่ายใน ซึ่งในที่นี้หมายถึง เจ้าจอมจนถึงหม่อมเจ้า ทั้งที่เป็นพระมเหสี เจ้าจอมมารดาและเจ้าจอม รวมทั้งพระบรมวงศานุวงศ์ชั้นสูง กับกระแสวัฒนธรรมของตะวันตกที่หลั่งไหลเข้ามาในยุคสมัยนั้น

 

จอมนางแห่งสยาม ในสมัยรัชกาลที่ 4 ถึงรัชกาลที่ 6 กับกระแสวัฒนธรรมตะวันตก

ผู้แต่ง : วรรณพร บุญญาสถิตย์  Barcode : 9789743415876   ISBN : 9789743415876  ปีพิมพ์ : 3 / 2553  ขนาด (w x h) : 145 x 210 mm. ปก / จำนวนหน้า : ปกอ่อน / 337 หน้า หมวดหนังสือ : ประวัติศาสตร์

สารบัญ

บทที่ 1 บทนำ
บทที่ 2 ราชสำนักฝ่ายใน
บทที่ 3 พระราชนิยมกับความเปลี่ยนแปลงของราชสำนักฝ่ายใน
บทที่ 4 การปรับตัวของเจ้านายฝ่ายในต่อการเปลี่ยนแปลงแบบตะวันตก
บทที่ 5 บทบาทองเจ้านายฝ่ายในต่อสาธารณะ
บทที่ 6 บทสรุป

บริษัท สร้างสรรค์บุ๊คส์ จำกัด 217 ซ.สายน้ำผึ้ง ถ.สุขุมวิท 20 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 ไทย
โทรศัพท์: 02-5384293-5 แฟกซ์: 02-5384324 มือถือ: 063-1609679
เว็บไซต์: www.sangsanbooks.com

 

   
Previous ArticleNext Article