miscellaneous, Thai Book Review แนะนำหนังสือ

จ้วนฉินไจ้ อัญมณีเม็ดงามแห่ง พระราชวังต้องห้าม ตอนที่ ๑

   

     อุทยานของจักรพรรดิเฉียนหลง จ้วนฉินไจ้ ภายใน พระราชวังต้องห้าม The Secret Garden หรือ Qianlong Garden  ….  ตั้งอยู่ด้านบนสุด ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของพระราชวังต้องห้าม บริเวณแห่งนี้ถูก ปิดตาย มาอย่างยาวนาน นับแต่จักรพรรดิพระองค์สุดท้ายแห่งราชวงศ์ชิง ได้ถูกขับออกจากพระราชวังต้องห้าม ไปในปีคริสต์ศักราช ๑๙๒๔ ซึ่งถือว่าเป็นปีแห่งการ ล่มสลายของราชวงศ์ชิง นับจากนั้นมา อุทยานลับ ของจักรพรรดิเฉียนหลง จึงถูกปิดเป็นความลับ ไม่เคยเปิดแก่สาธารณะชน หรือผู้ใดก็ตามที่จะได้ยลความงดงามของอุทยานแห่งนี้อีกเลย

     พระราชวังต้องห้าม หรือ พระราชวังกู้กง ในปีพุทธศักราช ๒๕๖๓ หรือ ปีคริสต์ศักราช ๒๐๒๐ นี้ เป็นปีที่พระราชวังแห่งนี้จะมีอายุครบ ๖๐๐ ปี ซึ่งแน่นอนว่าความพิเศษของ พระราชวังต้องห้าม ในปีนี้ จะต้องมีสิ่งที่พิเศษมากกว่าเดิม แม้ว่าสถานการณ์ในช่วงระยะเวลานี้ จะยังคงมี โรคระบาดโควิด19 ซึ่งยังเอาแน่เอานอนไม่ได้ว่าการระบาดระลอกใหม่จะเกิดขึ้นอีกเมื่อใด และจะเกิดขึ้นอีกกี่รอบ

จ้วนฉินไจ้ พระราชวังต้องห้าม

แนะนำหนังสือ ไม่ใช่ที่ของเรา”  โดย แพท พาวเวอร์แพท

      เรื่องเล่าของคุณแพท ในช่วงเวลาที่ต้องใช้ชีวิตวัยรุ่นจนเติบโตเป็นผู้ใหญ่อยู่ในเรือนจำ  นำเสนอในรูปแบบเรื่องเล่าเชิงสารคดี ในแง่มุมทั้งเศร้าและสุข ชีวิตที่เปลี่ยนไปและการปรับตัว เรื่องราวของผู้คนที่พบเจอในเรือนจำที่สอนให้ได้เรียนรู้ เรื่องราวแปลกๆ ที่เกิดขึ้นหลังกำแพง การเรียนมหาวิทยาลัยจนได้รับปริญญา การฝึกอาชีพต่างๆ การเอาตัวรอดจากความหดหู่ ฯลฯ นำไปสู่การเติบโตของความคิด ตกผลึกเป็นเนื้อหาที่น่าสนใจ และเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่าน

>> คลิ๊ก <<

ความมหัศจรรย์ของ พระราชวังต้องห้าม บนพื้นที่ขนาด ๔๕๐ ไร่ ยังมีอีกหลายพื้นที่ ที่ยังไม่ได้เคยเปิดให้บริการแก่นักท่องเที่ยวได้เข้าชม และเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติจีนผ่านเรื่องราวทางรูปลักษณ์ สถาปัตยกรรม ศิลปะวัตถุภายในอาณาบริเวณโดยรอบของพระราชวัง

เมื่อปีคริสต์ศักราช ๒๐๐๒ ที่ผ่านมา องค์กร World Monuments Fund หน่วยงานที่สนับสนุนการช่วยเหลือและบูรณะโบราณสถานสำคัญระดับโลก ยกตัวอย่างโบราณสถานสำคัญของโลกที่ทาง World Monuments Fund ได้ให้การสนับสนุนมีโบราณสถานของประเทศไทย เช่น วัดไชยวัฒนาราม จ.พระนครศรีอยุธยา

ทางองค์กร World Monuments Fund ได้มีการตกลงกันอย่างเป็นทางการ กับ พิพิธภัณฑ์พระราชวัง (Palace Museum) ในการร่วมมือกัน บูรณะซ่อมแซมอุทยานแห่งหนึ่งในพระราชวัง ซึ่งถือเป็นไฮไลท์ที่สำคัญ และน่าสนใจที่สุดอีกแห่งภายใน พระราชวังต้องห้าม และอาจจะกล่าวได้ว่าเป็นพื้นที่ที่พิเศษและงดงามที่สุดของพระราชวังอีกด้วย ที่แห่งนี้ คือ …..