miscellaneous, Thai Book Review แนะนำหนังสือ

จ้วนฉินไจ้ อัญมณีเม็ดงามแห่ง พระราชวังต้องห้าม ตอนที่ ๑

   

     อุทยานของจักรพรรดิเฉียนหลง จ้วนฉินไจ้ ภายใน พระราชวังต้องห้าม The Secret Garden หรือ Qianlong Garden  ….  ตั้งอยู่ด้านบนสุด ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของพระราชวังต้องห้าม บริเวณแห่งนี้ถูก ปิดตาย มาอย่างยาวนาน นับแต่จักรพรรดิพระองค์สุดท้ายแห่งราชวงศ์ชิง ได้ถูกขับออกจากพระราชวังต้องห้าม ไปในปีคริสต์ศักราช ๑๙๒๔ ซึ่งถือว่าเป็นปีแห่งการ ล่มสลายของราชวงศ์ชิง นับจากนั้นมา อุทยานลับ ของจักรพรรดิเฉียนหลง จึงถูกปิดเป็นความลับ ไม่เคยเปิดแก่สาธารณะชน หรือผู้ใดก็ตามที่จะได้ยลความงดงามของอุทยานแห่งนี้อีกเลย

     พระราชวังต้องห้าม หรือ พระราชวังกู้กง ในปีพุทธศักราช ๒๕๖๓ หรือ ปีคริสต์ศักราช ๒๐๒๐ นี้ เป็นปีที่พระราชวังแห่งนี้จะมีอายุครบ ๖๐๐ ปี ซึ่งแน่นอนว่าความพิเศษของ พระราชวังต้องห้าม ในปีนี้ จะต้องมีสิ่งที่พิเศษมากกว่าเดิม แม้ว่าสถานการณ์ในช่วงระยะเวลานี้ จะยังคงมี โรคระบาดโควิด19 ซึ่งยังเอาแน่เอานอนไม่ได้ว่าการระบาดระลอกใหม่จะเกิดขึ้นอีกเมื่อใด และจะเกิดขึ้นอีกกี่รอบ

จ้วนฉินไจ้ พระราชวังต้องห้าม

รองเท้าเซฟตี้ แฟชั่น หุ้มข้อ หัวเหล็ก ป้องกันเท้า สายทำงาน สายลุย ต้องมี !!!

ความมหัศจรรย์ของ พระราชวังต้องห้าม บนพื้นที่ขนาด ๔๕๐ ไร่ ยังมีอีกหลายพื้นที่ ที่ยังไม่ได้เคยเปิดให้บริการแก่นักท่องเที่ยวได้เข้าชม และเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติจีนผ่านเรื่องราวทางรูปลักษณ์ สถาปัตยกรรม ศิลปะวัตถุภายในอาณาบริเวณโดยรอบของพระราชวัง

เมื่อปีคริสต์ศักราช ๒๐๐๒ ที่ผ่านมา องค์กร World Monuments Fund หน่วยงานที่สนับสนุนการช่วยเหลือและบูรณะโบราณสถานสำคัญระดับโลก ยกตัวอย่างโบราณสถานสำคัญของโลกที่ทาง World Monuments Fund ได้ให้การสนับสนุนมีโบราณสถานของประเทศไทย เช่น วัดไชยวัฒนาราม จ.พระนครศรีอยุธยา

ทางองค์กร World Monuments Fund ได้มีการตก