miscellaneous, Thai Book Review แนะนำหนังสือ

จ้วนฉินไจ้ อุทยานเฉียนหลง พระราชวังต้องห้าม ตอนที่ ๓

   

       จากที่เกริ่นกล่าวไว้ ในตอนที่ ๑ และ ๒ เกี่ยวกับ การบูรณะ เรือนจ้วนฉินไจ้ ภายในพระราชวังต้องห้าม พื้นที่ อุทยานเฉียนหลงฮวาหยวน ไว้ว่า ผ้าไหม คือ วัสดุสำคัญอย่างยิ่งของเรือนหลังนี้ แน่นอนว่า การจะหาผ้าไหมเพื่อประดับตกแต่งเรือนส่วนพระองค์ให้ได้ใกล้เคียงกับของดั้งเดิมทั้งสี คุณภาพ ลวดลาย เช่นเดียวกับที่ถูกทอขึ้นนับ ๑๐๐ ปีก่อน เป็นเรื่องที่ยากเป็นอย่างมาก

จ้วนฉินไจ้ ผ้าไหม
Country: China
Site: Juanqinzhai
Caption: Post-restoration interior
Image Date: 2008
Photographer: Si Bing, Palace Museum
Provenance: Site Visit
Original: from digital CD CHN039

ทางทีมอนุรักษ์ต้องสำรวจเก็บข้อมูลทางประวัติศาสตร์และความเป็นมา รวมถึงบันทึกต่างๆ เกี่ยวกับการสร้าง อุทยานเฉียนหลง และเรือนทั้ง ๒๗ หลัง เพื่อให้รู้ถึง แหล่งที่มาของวัสดุ และ ช่างฝีมือ และในที่สุดก็ได้ แหล่งผลิตที่น่าสนใจ มีตำนานและประวัติความเป็นมาตั้งแต่สมัยราชวงศ์ฮั่น และบรรพบุรุษของผู้บริหารโรงงานทอผ้าแห่งนี้ยังเคยทำงานรับใช้ในราชสำนักมาตั้งแต่สมัยราชวงศ์หมิง และราชวงศ์ชิงเรื่อยมา

จ้วนฉินไจ้ ผ้าไหม

ทีมงาน ได้ทำการสำรวจ และพบ โรงงานทอผ้าแห่งหนึ่ง ซึ่งตั้งอยู่ใน เมืองหนานจิง โรงงานทอผ้าแห่งนี้ ได้ดำเนินกิจการมาจากรุ่นสู่รุ่น นับตั้งแต่สมัยราชวงศ์ฮั่น ราชวงศ์ถัง ราชวงศ์ชิง จวบจนถึงปัจจุบัน เป็นกิจการที่สืบทอดต่อกันมาเป็นรุ่นที่ ๙ แล้ว โดยรุ่นล่าสุดมี คุณ Zhang Kaichen เป็นผู้บริหารโรงงาน ดำเนินกิจการจนถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลากว่า ๔๘ ปี

Zhang Kaichen เล่าว่ากิจการของครอบครัวสืบทอดรุ่นต่อรุ่น มีความเจริญก้าวหน้าและรุ่งเรืองมาโดยตลอด โดยเฉพาะยิ่งในช่วง สมัยราชวงศ์ชิง อุตสาหกรรมสิ่งทอเช่นการทอ ผ้าไหม เป็นที่นิยมอย่างยิ่ง ณ เมืองหนานจิง ในช่วงรัชสมัยของราชวงศ์ชิง จะได้ยินแต่เสียงกี่ทอผ้าตลอดเส้นทางที่เดิน ไม่มีบ้านไหนที่จะไม่ทอผ้าส่งราชสำนัก งานผลิตมีแทบตลอดทั้งวันทั้งคืน ผลงานทอผ้าที่นี่ ถือว่าเป็นเลิศทั้งคุณภาพและความประณีต เป็นที่ต้องการของราชสำนัก รวมไปถึงเหล่าบรรดาเสนาบดี ขุนนาง หรือคฤหบดี ผู้ร่ำรวยมั่งคั่ง

คุณ Zhang Kaichen ตกลงที่จะสืบสาน งานทอผ้าไหม เพื่อใช้ในการบูรณะครั้งนี้ แน่นอนว่า ทุกอย่างไม่มีต้นฉบับของจริงให้เห็น มีเพียงภาพถ่าย ซึ่งก็ถ่ายจากภาพ ผ้าไหมที่ผ่านกาลเวลาและชำรุดทรุดโทรมเช่นกัน และตัวอย่างผ้าโบราณ ๑ ชิ้นที่ทางพระราชวังต้องห้าม ได้เก็บรักษาไว้อย่างดี เพื่อใช้เป็นต้นแบบในการเปรียบเทียบสี และลักษณะของเนื้อผ้า เพื่อทอให้ได้สีเหลืองทองตามที่ต้องการและตรงกับของเดิมเมื่อ ๒๓๐ กว่าปีก่อน