miscellaneous, Thai Book Review แนะนำหนังสือ

ครบทุกเรื่อง การดีไซน์บรรจุภัณฑ์ Package Design เพื่อการตลาด ยุค 5.0

   

Package Design เพื่อการตลาด ยุค 5.0 ครบทุกเรื่อง ดีไซน์บรรจุภัณฑ์ ในเล่มเดียว” เป็นหนังสือแปล ที่เหมาะมากๆ สำหรับผู้ที่อยู่ใน วงการออกแบบผลิตภัณฑ์ รวมถึงทุกธุรกิจที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์ให้กับผลิตภัณฑ์ของตนเอง ไม่ว่าจะเป็นตัวผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์หรือแพคเกจจิ้ง รวมถึงบุคคลทั่วไปที่สนใจเรื่องการออกแบบ งานศิลปะ และกลุ่มธุรกิจการตลาด

ซึ่งแน่นอนว่าในปัจจุบัน การออกแบบผลิตภัณฑ์ทุกอย่างมีส่วนในการตัดสินใจซื้อ หรือเลือกใช้ของผู้บริโภค ยกตัวอย่างง่ายๆ หนังสือ ที่ได้รับ การออกแบบหน้าปก เท่ๆ สวยๆ มีไอเดียสร้างสรรค์ ก็สามารถเรียกเงินในกระเป๋าของหนอนหนังสือได้ โดยที่ยังไม่ทันได้ดูเนื้อหาด้านใน !!

ในยุคที่เทคโนโลยีดิจิทัล ได้เข้ามามีบทบาทกับการใช้ชีวิตในประจำวันของทุกคน เราจะสามารถเข้าถึงระบบดิจิทัลได้ตั้งแต่เราตื่นนอนจนกระทั่งเราเข้านอน และข้าวของเครื่องใช้ต่างๆ ที่ผ่านการออกแบบดีไซน์ ที่ดูสร้างสรรค์ ก็ได้รับการตอบรับและเสียงชื่นชม ทำให้ยอดขายทางการตลาดเติบโตขึ้นได้โดยที่คาดไม่ถึง ทั้งหมดทั้งมวล คือ

“แนวคิดในการใช้ศิลปะ + การตลาด + จิตวิทยา + การรับรู้ สัมผัสได้”

  … เข้าถึงง่ายของผู้บริโภค

    ยิ่งถ้าเราออกแบบให้เข้าถึงความรู้สึกผู้บริโภคมากเท่าไหร่ คุณค่าของสินค้า หรือผลิตภัณฑ์ของเราก็ยิ่งตอบโจทย์การตลาดได้มากเท่านั้น เป็นการได้เปรียบทางการตลาด โดยการใช้ความคิดสร้างสรรค์มาแข่งขันกัน …

 

ดีไซน์บรรจุภัณฑ์

Package Design เพื่อการตลาด ยุค 5.0 หนังสือแปลจากต้นฉบับซึ่งเป็นภาษาญี่ปุ่น

เขียนโดยคุณมาโกโตะ โองาวะ (Makoto Ogawa) และแปลโดย คุณอัจฉรา โหตรภวานนท์    ใช้ภาษาแปลที่เข้าใจง่าย…

 คุณมาโกโตะ โองาวะ (ผู้เขียนหนังสือ)  เป็นผู้เชี่ยวชาญ นักวิจัยด้านการสื่อสารการตลาด และยังเป็นผู้อำนวยการสมาคมออกแบบบรรจุภัณฑ์แห่งประเทศญี่ปุ่น และผู้อำนวยการสมาคมวิจัยการตลาดญี่ปุ่น ปัจจุบันยังเป็นกรรมการ บริษัท Plug ซึ่งคิดค้นพัฒนาผลิตภัณฑ์จากแนวคิดการออกแบบ การสำรวจผู้บริโภคและดีไซน์ของบรรจุภัณฑ์ ในแต่ละปี ได้ออกแบบบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ ๒๐๐ รายการ มีระบบ และวิธีการประเมินดีไซน์บรรจุภัณฑ์ด้วย AI และได้รับรางวัล Deep Learning Business Award เมื่อปี ค.ศ.2019 ซึ่งจัดโดย Nikkei x Trend และ Nikkei x TECH

ดังนั้นแล้วหนังสือเล่มนี้ เปรียบเสมือน คู่มือของนักออกแบบผลิตภัณฑ์ รวมถึงนักเรียน นักศึกษาที่กำลังศึกษาด้านนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งใครที่อยู่ในแวดวงงานออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อการตลาด เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค เพราะคุณมาโกโตะ โองาวะ ได้รวบรวมแนวคิดที่น่าสนใจมากๆ อาทิ

  • การเริ่มต้นวางรูปแบบ แนวความคิด แผนงานการตลาด
  • แผนกระบวนการดีไซน์หรือการออกแบบของบรรจุภัณฑ์
  • วิธีออกแบบสินค้าอย่างไรให้ตอบโจทย์การตลาด
  • กลยุทธิ์การดีไซน์
  • การปรับแผนเพื่อให้บรรจุภัณฑ์ถูกจริตผู้บริโภค
  • การประเมินงานดีไซน์ว่าเหมาะสมหรือไม่ แค่สวยงามหรือใข้งานได้จริง
  • การพูดคุยสื่อสารกับนักออกแบบ ซึ่งเป็นสิ่งที่ยากมากสำหรับภาษาของนักออกแบบกับนักการตลาด ที่จะทำอย่างไรเพื่อให้สื่อสารภาษาเดียวกันจนได้รูปแบบผลิตภัณฑ์ตรงตามความต้องการทั้ง ๒ ฝ่าย
  • ดีไซน์ของบรรจุภัณฑ์กับแบรนด์
  • ดีไซน์ของบรรจุภัณฑ์และนวัตกรรม
  • ดีไซน์ของบรรจุภัณฑ์และสภาพแวดล้อมทางสังคม

ที่กล่าวข้างต้น เป็นเพียงตัวอย่างแนวคิด ที่หยิบยกมาพูดถึงในเล่ม ซึ่งมีเนื้อหาและข้อมูลที่น่าสนใจอีกมากที่น่าศึกษาและทำความเข้าใจ

ญี่ปุ่นเป็นประเทศที่ขึ้นชื่อการเรื่องการออกแบบ มายาวนาน…

ผลิตภัณฑ์ของแบรนด์ดังหลายแบรนด์ที่เรารู้จักกันในตลาดมีมากมายให้เราได้ศึกษา และเห็นเป็นตัวอย่าง บางแบรนด์ ออกแบบผลิตภัณฑ์เพียงครั้งเดียว ซึ่งแน่นอนว่าผ่านกระบวนการคิด วิเคราะห์ ประเมินและสำรวจการตอบสนองจากผู้บริโภคมาหลายครั้งกว่าจะสำเร็จ แต่ก็เป็นความสำเร็จอันคุ้มค่า เพราะกลายเป็นภาพจำหรือเป็นอัตลักษณ์ที่น่าสนใจของบริษัทไปอีกยาวนาน

หนังสือเล่มนี้ ให้ข้อมูลเชิงลึก แนวทางที่ผ่านประสบการณ์ ลองผิด ลองถูก มาหลายครั้งจนสำเร็จ ซึ่งเป็นความรู้ที่หาอ่านในตำราอื่นๆไม่ค่อยได้ คุณมาโกโตะ ผู้เขียนไม่ได้กลั่นกรองเฉพาะความรู้และประสบการณ์ของตนเองมาถ่ายทอดเท่านั้น แต่ยังได้หยิบยกประเด็น วิธีคิด กลยุทธ์ต่างๆที่น่าสนใจจากเพื่อนร่วม