miscellaneous, Thai Book Review แนะนำหนังสือ

เยี่ยมชม พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๗

       หนึ่งในบรรดาพิพิธภัณฑ์ที่ข้าพเจ้าได้เคยไปล่องไปท่องมาในชีวิต พิพิธภัณฑ์ ที่ว่าด้วยความครบครัน การรักษาอุปกรณ์ ของเครื่องใช้ส่วนของพระมหากษัตริย์ ที่สมบูรณ์แบบทั้งในแง่ของเอกสาร สิ่งของเครื่องใช้ส่วนพระองค์ รวมถึงการจัดแสดง และรูปแบบการตกแต่ง สถานที่จัดแสดง การนำเสนอ และเอกสารสำคัญทางราชการที่หาดูที่ไหนไม่ได้ เป็น Rare Item ที่ให้โอกาสสาธารณะชนได้ศึกษา เข้าถึงอย่างใกล้ชิด ข้าพเจ้าอยากแนะนำให้ผู้อ่านทุกท่านได้รู้จัก พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ เชิงสะพานผ่านฟ้า พิพิธภัณฑ์ที่จะทำให้ทุกท่านได้รู้จักชีวิตส่วนพระองค์ และเรียนรู้ถึงพระราชจริยวัตรอันงดงาม ความเรียบง่าย และสมถะในการดำเนินพระชนม์ชีพ นอกเหนือจากวาระสำคัญว่าด้วยเรื่องการพระราชทานรัฐธรรมนูญให้แก่ปวงชนชาวไทย

พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๗

          พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินีในรัชกาลที่ 7 ที่ทรงพระราชทานสิ่งของส่วนพระองค์ของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ให้นำมาจัดแสดง ภายใต้การดูแลโดยสถาบันพระปกเกล้า ซึ่งเปิดให้ประชาชนได้เข้าชมมา ตั้งแต่ปีพุทธศักราช ๒๕๒๓ และได้รับการปรับปรุงให้ทันสมัย สวยงามมากขึ้นจนเสร็จสิ้นสมบูรณ์ เป็นพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่จัดแสดงในอาคารอนุรักษ์ที่สวยงาม ซึ่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ณ เวลานั้น (รัชกาลที่ ๑๐ ใน ปัจจุบัน) เสด็จแทนพระองค์ทรงเปิดพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวอย่างเป็นทางการในวันที่ ๗ ธันวาคม ปีพุทธศักราช ๒๕๔๕

สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินีในรัชกาลที่ 7

ตัวอาคารที่จัดแสดงพิพิธภัณฑ์นั้น เป็นอาคารอนุรักษ์ มีทั้งหมด ๓ ชั้น

             ตัวอาคารที่จัดแสดงพิพิธภัณฑ์นั้น เป็นอาคารอนุรักษ์ มีทั้งหมด ๓ ชั้น แรกเริ่มคือ ห้างยอน แซมป์สัน แอนด์ ซัน (John Sampson & Son Limited) ซึ่งเป็นสาขาของห้าง Messrs. Sam & Sampson & Son จำหน่ายผ้าและรับตัดเสื้อผ้า รองเท้า รวมทั้งอานม้าที่มีซื่อเสียงย่านบอนด์สตรีท (Bond Street) กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ ห้างสรรพสินค้าชั้นนำจากประเทศอังกฤษ ที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงชักชวนให้มาเปิดกิจการครั้งที่พระองค์เสด็จประพาสยุโรป โดยทรงโปรดเกล้าฯ ให้ก่อสร้างอาคาร และให้ทางห้างเช่าพื้นที่เพื่อดำเนินกิจการ จนหมดสัญญาในสมัยรัชกาลที่ ๗ อาคารอนุรักษ์หลังนี้ปัจจุบันได้รับการบูรณะเพิ่มเติม มีเนื้อที่ใช้สอยในการจัดแสดงนิทรรศการทั้งแบบถาวรและหมุนเวียนเพิ่มขึ้น ลักษณะอาคารพิพิธภัณฑ์นั้นงดงาม โดดเด่นเป็นสง่า ตัวอาคารทาสีเขียวซึ่งเป็นสีประจำวันพุธ วันพระราชสมภพของพระองค์ หากใครเดินทาง หรือผ่านถนนราชดำเนิน ก็จะมองเห็นอาคารหลังนี้สวยโดดเด่นสะดุดสายตาอยู่ตรงเชิงสะพานผ่านฟ้าอย่างแน่นอนค่ะ

ช่วงไทม์ไลน์แห่งรัชสมัย

 มัทฉะ โฮจิฉะ เก็นไมฉะ
Peace 和 ชาเขียว 3in1 ( มัทฉะ โฮจิฉะ เก็นไมฉะ ) | Effortless pastel ( Matcha Houjicha Genmaicha )

        การจัดแสดงนิทรรศการของที่นี่ เริ่มต้นจากการชมพระราชประวัติ ช่วงไทม์ไลน์แห่งรัชสมัย ซึ่งจัดทำได้ดีมากๆ ค่ะ เพราะไม่ได้มีแต่ข้อมูลเฉพาะรัชสมัยเท่านั้น แต่ยังให้ข้อมูล/ ความรู้เพิ่มเติมในส่วนของเหตุการณ์สำคัญของโลก เปรียบเทียบระยะเวลาในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๗ ได้อย่างละเอียดอีกด้วยค่ะ ซึ่งชั้นที่จัดแสดงพระราชประวัติส่วนพระองค์ ตั้งแต่ ทรงประสูติ การศึกษาเล่าเรียน ทรงผนวช การสืบราชสันตติวงศ์ การสละราชสมบัติ จวบจนวาระสุดท้ายของพระชนม์ชีพจะจัดแสดงในชั้นที่ ๒ ค่ะ ซึ่งในชั้นนี้ สำหรับข้าพเจ้านับได้ว่าเป็นชั้นการจัดแสดงเนื้อหาที่มีไฮไลท์ และมากคุณค่าต่อการใช้เวลาในการชมเป็นอย่างมาก เพราะมีข้าวของเครื่องใช้ส่วนพระองค์ ทั้งเครื่องทรง ภูษาอาภรณ์ เครื่องแบบในพระองค์ ฉลองพระบาท ที่หาชมไม่ได้ที่ไหน เป็นฉลองพระองค์ที่ทรงใช้เป็นประจำ เครื่องหมายประจำพระองค์ ภาพเก่าที่หาชมยากเมื่อครั้งทรงพระเยาว์ และมีภาพพระบรมฉายาลักษณ์ในสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ ๗ พระราชประวัติสอดแทรกเพิ่มเติมในชั้นนี้ด้วยค่ะ