Dr. Sunthorn Srisuwan

คลินิกหมอสุนทร กระดูกและข้อ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ให้บริการตรวจรักษา โรคเฉพาะทาง กระดูกและข้อ กล้ามเนื้อและเส้นประสาท โดยอาจารย์แพทย์ออร์โธปิดิกส์ ผู้เชี่ยวชาญในด้านการวินิจฉัยโรค ด้วยวิธีการ ให้การรักษาทางยา , การผ่าตัด , ฉีดน้ำเลี้ยงไขข้อเทียม , การกายภาพบำบัด เพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพของการทำงานของกล้ามเนื้อกระดูกและข้อให้กลับคืนมา ติดตามเราได้ที่ เว็บไซด์ ติดตามเราได้ที่ แฟนเพจ facebook