miscellaneous, Thai Book Review แนะนำหนังสือ

โรงพยาบาล หั่วเสินซาน กับความหมายที่ลึกซึ้ง

   

โรงพยาบาล หั่วเสินซาน

Huoshenshan & Leishenshan

2 hospitals built in 10 days in China

From Mission Impossible to Mission Possible COMPLETELY

 

        โรงพยาบาล หั่วเสินซาน โรงพยาบาลที่สร้างอย่างเร่งด่วนใน นครอู่ฮั่น มณฑลหูเป่ย สาธารญรัฐประชาชนจีน จัดเป็นโรงพยาบาลที่สร้างขึ้นรวดเร็ว เพื่อใช้สำหรับรักษาพยาบาลผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรน่า หรือโรคปอดอักเสบ ที่คนไทยและผู้คนทั่วโลกต่างเป็นกังวลกับการระบาดของโรคในช่วงเวลานี้

       โรงพยาบาล หั่วเสินซาน ใช้เวลาในการก่อสร้างตั้งแต่วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๓ และก่อสร้างแล้วเสร็จในวันอาทิตย์ที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ใช้เวลาก่อสร้างเพียงสัปดาห์เศษเท่านั้น ซึ่งในเวลาปกติ สำหรับการสร้างโรงพยาบาลในขนาดที่เท่ากัน อาจจะต้องใช้เวลาในการก่อสร้าง ราว ๒ ปีเศษ ถึงจะสามารถสร้างได้เสร็จ แต่เนื่องจากทางการจีนได้ใช้แบบอย่างโรงพยาบาลเสี่ยวทังซาน ทางตอนเหนือของกรุงปักกิ่ง ที่ก่อสร้างในระยะเวลาเพียง ๑ สัปดาห์เพื่อรักษาผู้ป่วยโรคซาร์ส SARs เมื่อ ๑๕ ปีก่อน เป็นต้นแบบของการก่อสร้างโรงพยาบาลชั่วคราวในครั้งนี้ และในวันนี้ จันทร์ที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ก็ได้ฤกษ์เปิดให้บริการรักษาผู้ป่วยติดเชื้อ ไวรัสโคโรน่า อย่างเป็นทางการ

โรงพยาบาล หั่วเสินซาน

โรงพยาบาลหั่วเสินซาน เป็นโรงพยาบาลขนาด ๑,๐๐๐ เตียง บนพื้นที่ ๓๔,๐๐๐ ตารางเมตร  พื้นที่แต่ละยูนิตมีขนาด ๑๐ ตารางเมตร ในแต่ละห้องจะลดความดันอากาศ  เพื่อป้องกันเชื้อไวรัสแพร่กระจายออกจากโรงพยาบาล

โรงพยาบาล หั่วเสินซาน

       โรงพยาบาล หั่วเสินซาน  มีบุคลากรทางการแพทย์ ซึ่งเป็นทีมแพทย์จาก กองทัพจีน ราว ๑,๔๐๐ คน ที่มาจากทั้งกองทัพปลดแอกประชาชนจีน (PLA) ทีมมหาวิทยาลัยแพทย์จากกองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ ซึ่งทั้งทีมแพทย์ และเจ้าหน้าที่พยาบาลเหล่านี้ ต่างเป็นผู้มีประสบการณ์ในการรักษาผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัส SARs ที่คร่าชีวิตคนไปกว่า ๖๐๐ คน ในช่วงปีพุทธศักราช ๒๕๔๕ – ๒๕๔๖ ให้บริการและดูแลรักษาผู้ป่วยโรคปอดอักเสบในครั้งนี้โดยเฉพาะ ด้วยอุปกรณ์ทางการแพทย์ครบครันและสมบูรณ์แบบเทียบเท่าโรงพยาบาลมาตรฐาน

2 hospitals built in 10 days in China

รองรับและให้บริการผู้ป่วยจากการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า

     

         หั่วเสินซาน ไม่ได้เป็นโรงพยาบาลเพียงแห่งเดียว ที่ทางการจีนได้สร้างขึ้นมา เพื่อรองรับและให้บริการผู้ป่วยจากการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า เท่านั้น แต่ทางการจีนได้สร้างโรงพยาบาลอีกแห่ง เป็นโรงพยาบาลแห่งที่ ๒ ใน นครอู่ฮั่น มีชื่อว่า โรงพยาบาลเหลยเสินซาน ซึ่งคาดว่าจะสร้างเสร็จและพร้อมให้บริการผู้ป่วยในเร็ววันนี้เช่นกัน

โรงพยาบาล หั่วเสินซาน

กับความหมายที่ลึกซึ้ง

หั่วเสินซาน ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า Huoshenshan เขียนเป็นภาษาจีนได้ว่า 火神山医院

        มีความหมายโดยตรงว่า ขุนเขาแห่งเทพอัคคี (Mt.God of Fire) คำว่า หั่วเสิน (火神 : Huoshen) ยังมีความหมายที่ลึกซึ้ง ….. ด้วยคำว่า “หั่วเสิน” เป็นฉายาที่ตั้งให้กับ เซียน หรือเทพเจ้าผู้หนึ่งที่ชาวจีนให้ความเคารพนับถือ เซียนองค์นี้มีนามว่า จ้งหลี

 

ตามตำนานจีนกล่าวไว้ว่า

ขุนเขาแห่งเทพอัคคี (Mt.God of Fire)

         จ้งหลี เป็นเซียนที่ได้รับบัญชาจากสวรรค์ ให้ลงมายังโลกมนุษย์ คอยตรวจตราฟืนไฟ โดยมีพาหนะเป็นมังกรสองตัว ตรวจตราโลกมนุษย์ ครั้งหนึ่ง จ้งหลี เกิดเบื่อหน่ายในหน้าที่การงานที่ทำ จึงหันมาบำเพ็ญเพียรหน้าเตาไฟ เพื่อให้หลุดพ้นจากทางโลกโดยเร็ว ครั้งหนึ่ง จ้งหลียังเคยได้ช่วยเหลือผู้คนที่หวาดกลัวจากการถูกปีศาจหลอกหลอน ด้วยการแนะนำให้ใช้ไฟในการปราบปราม ด้วยการสร้างอุปกรณ์ขึ้นมาเป็นกระบอกไม้ไผ่ ตัดแต่พอลำสั้น กองกันได้เป็นจำนวนมาก ครั้งเมื่อถึงเวลาปีศาจออกอาละวาด จ้งหลีได้จุดไฟที่กระบอกไม้ไผ่เหล่านี้ แล้วขว้างออกไปท