Author: Miscellaneous เบ็ดเตล็ด

เบ็ดเตล็ด นำเสนอ Miscellaneous เกร็ดความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และอื่นๆ อีกมากมาย [testimonial_view id="2"]

เยี่ยมชม พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๗

       หนึ่งในบรรดาพิพิธภัณฑ์ที่ข้าพเจ้าได้เคยไปล่องไปท่องมาในชีวิต พิพิธภัณฑ์ ที่ว่าด้วยความครบครัน...

นพบุรีศรีนครพิงค์ เวียงเชียงใหม่ Spirit of Chiangmai (แนะนำหนังสือน่าอ่าน)

นพบุรีศรีนครพิงค์ เวียงเชียงใหม่ ที่ใครๆ ต่างหลงมนต์เสน่ห์ เมื่อมาเยือนแล้วเหมือนต้องมนต์ทุกครั้งไป ...

ดอกบัว กับพุทธศาสนา เป็นมากกว่าดอกไม้ที่ความสวยงามเท่านั้น

ดอกบัว กับพุทธศาสนา เป็นสิ่งที่คู่กันมาโดยตลอด เมื่อเราไปวัด หรือ สถานที่ปฎิบัติธรรม เรามักจะ สังเกต...