Thai Book Review แนะนำหนังสือ

กะดีจีน เพชรเม็ดงามแห่งการผสมผสานทางวัฒนธรรม ตอนที่ ๒

   

    ความเดิมจากตอนที่แล้ว ผู้เขียนได้แนะนำให้ทุกท่านได้รู้จักกับพื้นที่ กะดีจีน ในส่วนของโบสถ์ซางตาครู๊ส  วันนี้อยากให้ทุกท่านได้รู้จักพื้นที่ทางวัฒนธรรมแห่งนี้เพิ่มเติมในส่วนของ ศาลเจ้าอันเก่าแก่ และวัดวาอารามของพุทธศาสนิกชน เป็นวัดหลวงที่สำคัญอีกแห่งของประเทศไทย

      พื้นที่ใกล้เรือนเคียง ถัดจากโบสถ์ซางตาครู๊สไปเพียงเล็กน้อย เป็นที่ตั้งของศาลเจ้าจีน  ซึ่งมีความเก่าแก่มากที่สุดอีกแห่งหนึ่ง ของประเทศไทย ศาลเจ้าที่ว่านี้คือ  ศาลเจ้าเกียนอันกง ที่ประดิษฐานพระโพธิสัตว์ เจ้าแม่กวนอิม ซึ่งมีที่มาว่า ชาวจีนฮกเกี้ยนที่อพยพตามสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชมาตั้งถิ่นฐานที่คลองบางหลวงหรือ คลองบางกอกใหญ่เป็นผู้สร้างขึ้น

    ศาลเจ้าเกียนอันกงหลังเล็กๆ แต่ความประณีต และความวิจิตรงดงามที่ช่างฝีมือชาวจีนฮกเกี้ยนสร้างนั้นมีความโดดเด่นและงดงาม เครื่องไม้แกะสลักที่ประดับประดาในศาลเจ้าเป็นเพชรเม็ดงามแห่งสถาปัตยกรรมจีนของฝั่งธนบุรี นับเป็นศาลเจ้าอายุกว่าร้อยปีที่เก่าแก่ที่สุดของฝั่งธนบุรีอีกด้วย

ศาลเจ้าเกียนอันเกง ศาลเจ้าอันเก่าแก่

 ….     แรกเริ่ม ศาลเจ้าแห่งนี้มีอยู่ 2 หลังที่อยู่ติดกันคือ ศาลเจ้าโจวซือกง และศาลเจ้ากวนอู แต่ศาลเจ้าทั้ง ๒ มีความเก่าแก่และทรุดโทรมเป็นอย่างมาก ในสมัยรัชกาลที่ ๓ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้มีชาวจีนจากมณฑลฮกเกี้ยน ซึ่งเป็นบรรพบุรุษของ สกุลตันติเวชกุล และ สกุลสิมะเสถียร ได้เดินทางมากราบไหว้ที่ศาลเจ้าทั้งสองนี้ และได้เห็นถึงความทรุดโทรมจนยากที่จะบูรณะหรือซ่อมแซมใหม่ ทั้ง ๒ ท่าน จึงได้ตัดสินใจสร้างศาลเจ้าขึ้นใหม่ให้เป็นศาลเดียว และได้เปลี่ยนองค์พระประธานเป็นเจ้าแม่กวนอิม ในช่วงแรกๆ ยังมีคณะสงฆ์จากจีนมาจำพรรษา จึงเรียกว่า กุฎิจีน และต่อมาชาวไทยเรียกเพี้ยนกันไปมากลายเป็นชื่อ กุฎีจีน ที่เราคุ้นเคยกันในปัจจุบันค่ะ

LENOVO THINKPAD X13
ตอบโจทย์สายทำงานตัวจริงกับโน้ตบุ๊กในซีรีส์  ThinkPad ที่ครบครันทั้งด้านประสิทธิภาพ ความแข็งแกร่งทนทาน ความสะดวกในการพกพา ไปจนถึงระบบความปลอดภัยที่จัดเต็ม [เก็บคูปอง ลดสูงสุด 1,000.-] [ผ่อน 0% 10 ด.]​​​​​​​​  LENOVO THINKPAD X13 GEN 2 20WK00C3TH/ประกัน3 ปี + Onsite  >> ดูเพิ่มอีก 

 

       ความสวยงามต้องมนต์ขลังของศาลเจ้าอันเก่าแก่แห่งนี้ ไม่ใช่มีเพียงแค่เครื่องไม้แกะสลัก ที่ประดับประดาอยู่ทุกส่วนของศาลเจ้าที่ยิ่งพินิจ ยิ่งชวนตะลึงเพียงเท่านั้น  แต่เป็นความเก่า ความขลังของการอนุรักษ์สิ่งเดิมๆ ไว้อย่างเดิมทุกประการ ไร้การแต่งแต้มสีสันใหม่ๆ ที่มาเคลือบลงบนงานไม้ จนบดบังเอกลักษณ์ชิ้นงานที่น่าชม แม้ภาพรวมจะดูเก่า แต่ศาลเจ้ากลับดูสะอาดสะอ้าน ทุกอย่างมีการจัดการดูแลอย่างเป็นระเบียบ รอยเขม่าจากควันธูปที่ผ่านกาลเวลาแห่งศรัทธามาอย่างยาวนาน ก็ยังคงมีให้เห็นอยู่

ศาลเจ้าเกียนอันกงหลังเล็กๆ แต่ความประณีต และความวิจิตรงดงาม

      ภายในศาลเจ้ามีความสงบ เหมาะกับการสวดมนต์ นั่งสมาธิเป็นอย่างยิ่ง นอกจากนี้ที่นี่ยังแตกต่างจากศาลเจ้าทั่วไป ที่ไม่ได้มีวัตถุบูชาให้เช่า นั่นเป็นเพ