Bag Gallery & Fashion, Thai Book Review แนะนำหนังสือ, Uncategorized

วิถีชีวิต วิถีแห่งศรัทธา จากศิลปทัศน์ญี่ปุ่น History of Japanese Art : Life & Faith

   

     เนื่องในโอกาสครบรอบความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างประเทศไทย และ ประเทศญี่ปุ่น ๑๓๐ ปี ผู้เขียนขอเชิญชวนทุกท่านไปชมงาน ศิลปทัศน์ญี่ปุ่น ที่หาชมได้ยากยิ่ง ณ พระที่นั่งศิวโมกขพิมาน พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ตั้งแต่วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. เพราะนี่จะเป็นครั้งแรกที่มีการนำเอาศิลปะทุกยุคสมัยของญี่ปุ่นมาจัดแสดงให้คนไทยได้ชม ผู้เขียนขอการันตีว่า หากคุณได้ชม คุณจะพูดคำว่า คุ้มค่าที่ได้มาชมค่ะ

      การจัดนิทรรศการครั้งนี้ เป็นการแลกเปลี่ยนนิทรรศการกันระหว่างประเทศไทยและญี่ปุ่น หากคุณผู้อ่านได้ติดตาม ในปีพุทธศักราช ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา ประเทศไทยของเรา ทางกรมศิลปากรได้นำวัตถุโบราณ ศิลปวัตถุ อันทรงคุณค่ายิ่งของประเทศไทย ๑๓๐ ชิ้น ไปจัดแสดงที่ประเทศญี่ปุ่นในหัวข้อนิทรรศการ ความรุ่งโรจน์แห่งพระพุทธศาสนาในดินแดนไทย” (Thailand :Brilliant land of the Buddha) ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ คิวชู และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ โตเกียว ซึ่งเป็นนิทรรศการที่แนะนำมรดกศิลปวัฒนธรรมของไทยครั้งสำคัญและยิ่งใหญ่ในรอบ ๓๐ ปี ที่มีผู้เข้าชมทั้งชาวญี่ปุ่นและนานาชาติ ต่างให้ความสนใจเป็นอย่างยิ่ง มีผู้เข้าชมชาวญี่ปุ่น และชาวต่างประเทศเข้าชมนิทรรศการเป็นจำนวนมาก และในปีนี้ ปีพุทธศักราช ๒๕๖๑ เป็นรอบหมุนเวียนการจัดแสดงนิทรรศการ ศิลปทัศน์ญี่ปุ่น ศิลปวัตถุ ของญี่ปุ่นที่ประเทศไทยค่ะ

         ภายในนิทรรศการได้แบ่งโซนการจัดที่เล่าถึงประวัติความเป็นมาและวิวัฒนาการของศิลปกรรมญี่ปุ่นในยุคสมัยต่างๆ ซึ่งมีรากฐานมาจากวิถีชีวิตตามความเชื่อดั้งเดิม และความศรัทธาในศาสนา ลัทธิ หรือนิกายต่างๆ ที่เข้ามาสู่หมู่เกาะญี่ปุ่นตามลำดับเวลา โดยแบ่งเป็น 5 ส่วน ได้แก่

ส่วนที่หนึ่ง เรื่อง “ปฐมบทศิลปะญี่ปุ่น” ที่กล่าวถึงการเริ่มต้นของศิลปวัฒนธรรมญี่ปุ่นในยุคก่อนประวัติศาสตร์ ก่อนที่พระพุทธศาสนาจะแพร่ขยายเข้ามาจากจีนและเกาหลี

ส่วนที่สอง เรื่อง “พุทธศิลป์วิวัฒน์” กล่าวถึงความรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนาและพัฒนาการของพุทธศิลป์ในประเทศญี่ปุ่น

ส่วนที่สาม เรื่อง “ฤมิตศิลป์แห่งราชสำนัก” กล่าวถึงประวัติศาสตั้งแต่สมัยเฮอันถึงสมัยเอโดะ กับการสร้างสรรค์งานศิลปะแขนงต่างๆ ของญี่ปุ่น

ส่วนที่สี่ เรื่อง “นักรบนิกายเซนกับพิธีชงชา” ที่กล่าวถึงความเป็นมาและความสำคัญของพิธีชงชาที่เกี่ยวเนื่องกับนิกายเซน

ส่วนที่ห้า “พลวัตวัฒนธรรมเอโดะ” ที่กล่าวถึงความหลากหลายของศิลปวัฒนธรรมในสมัยเอโดะ ซึ่งมีการผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมดั้งเดิมของญี่ปุ่นกับวัฒนธรรมที่แพร่หลายมาจากภายนอก

ศิลปทัศน์ญี่ปุ่น ที่หาชมได้ยากยิ่ง ณ พระที่นั่งศิวโมกขพิมาน พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ

        ผู้เขียนมีโอกาสได้เข้าชมงานนิทรรศการเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา  มีความประทับใจในการนำเสนอเรื่องราวของชาวอาทิตย์อุทัยผ่านศิลปวัตถุชิ้นเยี่ยม งานศิลปทัศน์ญี่ปุ่น ที่ไม่ได้มีแค่ความละเมียดละไม สวยงาม เท่านั้นนะคะ แต่ในความเรียบง่ายนั้นแฝงคติทางความเชื่อเรื่องศาสนา หลักคำสอนในพระโพธิสัตว์ และความศรัทธาได้อย่างเหลือเชื่อ นอกจากนี้ยังทำให้เราเข้าถึง ขนบธรรมเนียน ประเพณี วัฒนธรรมที่น่าสนใจ เรียบง่าย  พิธีเยอะ แต่ทุกขั้นตอน คือ ความเชื่อ ความศรัทธาที่เราสามารถสัมผัสได้ถึงความเป็นชาวอาทิตย์อุทัยค่ะ ตั้งแต่การเข้าสู่นิทรรศการกับก้าวแรก เราได้รู้จักกับพระพุทธรูปปางประสูติ สมัยอาซึกะ ช่วงพุทธศตวรรษที่ ๑๒๑๓ ซึ่งทำให้เรารู้ว่าพระพุทธศาสนาได้เข้ามาในประเทศญี่ปุ่นครั้งแรกในสมัยอาซึกะ

พระพุทธรูปปางประสูติ
พระพุทธรูปปางประสูติ สมัยอาซึกะ ช่วงพุทธศตวรรษที่ ๑๒-๑๓

         เมื่อก้าวเท้าเข้าสู่โซนนิทรรศการอย่างเต็มตัว เราจะอึ้งกับการจัดแสดง แสง สี และชิ้นงานวัตถุที่สำคัญยิ่งของชาวญี่ปุ่นในห้องศิวโมกขพิมาน ทำให้เรารับรู้ได้ว่า การจัดแสดงงานศิลปะในบ้านเรา ก้าวล้ำไปอีกขั้น มีเทคนิคการนำเสนอ แสง สี ที่ทันสมัย ทำให้ศิลปะวัตถุมีความโดดเด่น เห็นความงดงามได้ชัดตา ยิ่งเป็นงานศิลป์ที่ได้ชื่อว่า เป็นวิถีศิลป์แห่งศรัทธา ผู้เขียนสัมผัสได้ถึงความสงบ งดงาม เรียบง่าย และคงความศักดิ์สิทธิ์ได้สมบูรณ์แบบจริงๆ ค่ะ

ตุ๊กตาดินเผา “โดกู” สมัยโจมนตอนปลาย, พระอมิตาภะพุทธเจ้า
ตุ๊กตาดินเผา “โดกู” สมัยโจมนตอนปลาย, พระอมิตาภะพุทธเจ้า

          ภายในนิทรรศการวิถีแห่งศรัทธาจากศิลปทัศน์ญี่ปุ่น ยังมีตุ๊กตาดินเผา “โดกู” สมัยโจมนตอนปลาย, พระอมิตาภะพุทธเจ้า ขนาบด้วยพระอวโลกิเตศวร และพระมหาสถามปราปต์ สมัยคามากุระ, การจัดการแสดงพิธีกรรมชงชา, การละเล่นพื้นบ้านผ่านวีดีทัศน์, จิตรกรรมภาพพระพุทธเจ้า เป็นผ้าไหมเขียนสี สมัยเฮอัน ซึ่งสวยงามมากๆค่ะ, ดาบซามูไร ช่างฝีมือของโชกุน โทกุกาวะ อิเอะยาสุ ผู้สถาปนารัฐบาลสมัยเอโดะ ยุคสมัยที่ทำให้ญี่ปุ่นเป็นชาติที่ยิ่งใหญ่ในเวลาต่อมา ในส่วนของดาบซามูไร ต้องถือว่าคุ้มค่ากับการได้ชมนะคะ

ดาบซามูไร ญี่ปุ่น ศิลปทัศน์ญี่ปุ่น

ดาบซามูไร ๑ เล่ม ทำให้เรามองเห็นความยิ่งใหญ่ในงานช่างฝีมือการทำดาบ เป็นเอกลักษณ์ ที่ยังได้รับการสืบทอดมาถึงปัจจุบัน การตีดาบของชาวญี่ปุ่น ประณีต และเรียบง่าย ใบดาบ เนื้อเหล็กคุณภาพสูง มีความเรียวและโค้งงอนได้งดงาม จนไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นอาวุธที่ใช้สังหารศัตรู ดาบซามูไรแต่ละเล่ม จึงมีเอกลักษณ์ที่แตกต่างกัน เสมือนลายเซ็นของช่างตีดาบแต่ละท่าน และในแต่ละยุคสมัยค่ะ

ผู้สนับสนุน

ชุดเกราะ "นัมบัง"
ชุดเกราะ “นัมบัง” สมัยอะซึจิโมโมะยามะ – สมัยเอโดะ พุทธศตวรรษที่ ๒๑ – ๒๓ จากพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ โตเกียว

      นอกจากงานดาบซามูไร ยังมีศิลปวัตถุที่เกี่ยวกับงานผ้าในราชสำนักญี่ปุ่น ชุดกิโมโน ผ้าโอบิ หรือ ผ้าคาดเอวของผู้หญิงที่อยู่ในตระกูลนักรบสมัยเอโดะ งานเครื่องประดับ ปิ่นปักผมที่มีรายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ ให้ได้พินิจ พิเคราะห์ ถึงความเป็นชนชาติที่มีความละเอียด และช่างเก็บรายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ ได้อย่างครบถ้วนให้ชมด้วยค่ะ จึงไม่แปลกใจเลยที่ชาวญี่ปุ่น จะช่างคิด ช่างสร้างสรรค์ และเก็บรายละเอียดได้ดี หล่อหลอมให้เป็นชนชาติที่อ่อนโยน ลึกซึ้ง แต่แข็งแกร่ง เช่นชาวญี่ปุ่นทุกวันนี้ที่เรารู้จัก

ผ้าในราชสำนักญี่ปุ่น

ผ้าในราชสำนักญี่ปุ่น ชุดกิโมโน ผ้าโอบิ

กระเป๋าถือฮาโกะเซโกะสำหรับใส่กระดาษของหญิงสาวชนชั้นสูง

     งานศิลปวัตถุ ๑๓๐ ชิ้น ทุกชิ้นมีความหมาย และมากด้วยคุณค่าต่อการเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ชนชาติที่ยิ่งใหญ่อีกชนชาติของโลกค่ะ นี่จึงเป็นโอกาสดีอย่างยิ่งที่มีงานนิทรรศการ ศิลปทัศน์ญี่ปุ่น น่าชม มาจัดแสดงในกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย ด้วยค่าเข้าชมพิพิธภัณฑ์เพียง ๓๐ บาทเท่านั้น ผู้เขียนขอการันตีว่า ค่าเข้าชมที่แสนจะถูกเช่นนี้ หาไม่ได้ในต่างแดนนะคะ หรือการจะไปชมถึงพื้นที่จริง ก็ไม่ได้ง่าย เพราะศิลปวัตถุแต่ละชิ้นที่นำมาจัดแสดง นำมาจากพิพิธภัณฑ์ทั่วภูมิภาคของญี่ปุ่นค่ะ เมื่อเรามีโอกาสแล้ว จึงไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวง และในตอนท้ายของการชมนิทรรศการ ยังมีของที่ระลึกจากการเข้าชม คือ การได้ทดลองทำภาพพิมพ์อุกิโอะเอะ อันเลื่องชื่อในสมัยเอโดะ เป็นของฝากที่ระลึกกลับบ้าน จากการได้เข้าชมนิทรรศการความสัมพันธ์ทางการทูตในครั้งนี้ด้วยค่ะ ห้ามพลาดกิจกรรมพิเศษๆ นี้เชียวค่ะ

การได้ทดลองทำภาพพิมพ์อุกิโอะเอะ อันเลื่องชื่อในสมัยเอโดะ
ในตอนท้ายของการชมนิทรรศการ ยังมีของที่ระลึกจากการเข้าชม คือ การได้ทดลองทำภาพพิมพ์อุกิโอะเอะ อันเลื่องชื่อในสมัยเอโดะ เป็นของฝากที่ระลึกกลับบ้าน

      นิทรรศการ วิถีแห่งศรัทธาจากศิลปทัศน์ญี่ปุ่น เปิดให้ทุกท่านเข้าชมได้ตั้งแต่วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. (ปิดวันจันทร์วันเดียว) ณ พระที่นั่งศิวโมกขพิมาน พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ตั๋วเข้าชม ๓๐ บาท คุณสามารถเข้าชมนิทรรศการพิเศษนี้ และห้องจัดแสดงศิลปะ วัตถุอันทรงคุณค่ายิ่งของไทยได้ทุกห้องในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ราคาเข้าชมถูกแบบนี้ หาไม่ได้อีกแล้วค่ะ ^^

 หาความรู้เพิ่มเติม

แนะนำหนังสือ เพิ่มเติม

หนังสือ พงศาวดารญี่ปุ่นพงศาวดารญี่ปุ่น : กำเนิดเกาะญี่ปุ่นในยุคเทพเจ้า ผ่านสงครามร้อยปีแห่งสมัยซามูไรถึงการคืนบัลลังก์ของเมจิสมัยใหม่

หนังสือเล่มนี้ กล่าวเรื่องราวพงศาวดารของญี่ปุ่นตั้งแต่สมัยปกรณัม สืบเนื่องต่อมาจนสมััยประวัติศาสตร์ กระทั่งจุดเริ่มต้นของญี่ปุ่นสมัยใหม่ในรัฐบาลเมจิ ท่วงทำนองเป็นการเล่าเรื่องราวพอเห็นภาพรวม ความเป็นมาความสืบเนื่องของการเมืองการปกครอง และเหตุการณ์สำคัญต่างๆ สิ่งที่น่าสนใจก็คือ แม้กระทั่งในปัจจุบัน หากสำรวจหนังสือเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นที่วางขายอยู่ในตลาด และไม่นับหนังสือวิชาการบางเล่ม พงศาวดารญี่ปุ่นฉบับแปลของยูปิเตอร์นี้ ก็ยังให้รายละเอียดและข้อมูลที่มากกว่า และถูกต้องแม่นยำกว่าหนังสือในปัจจุบัน ทั้งที่พิมพ์มาเกือบ 100 ปีแล้ว

ซื้อออนไลน์  >>  สั่งซื้อตอนนี้

 

ประวัติศาสตร์ญี่ปุ่น (ปกแข็ง) :  เรียนรู้และเข้าใจประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นภายใน 1 วัน

หนังสือประวัติศาสตร์ญี่ปุ่น      ประวัติศาสตร์ของประเทศที่ไม่ได้มีขนาดใหญ่โตนัก แต่ก็มีประวัติศาสตร์ความเป็นมาอันยาวนาน และครั้งหนึ่งประเทศนี้ก็เคยเป็นมหาอำนาจและเคยมีอำนาจทางทหารที่แผ่ไพศาล จนสามารถเข้ายึดครองประเทศต่าง ๆ จนเกือบทั่วทั้งเอเซียตะวันออกเฉียงใต้จนถึงเอเซียใต้ แต่ปัจจุบันประเทศนี้ได้เปลี่ยนบทบาทจากอำนาจทางทหารมาเป็นอำนาจทางเศรษฐกิจ จนเป็นประเทศมหาอำนาจทางเศรษฐกิจลำดับต้น ๆ
หนังสือ “ประวัติศาสตร์ญี่ปุ่น” เล่มนี้ จะทำให้คุณทราบถึงที่มาของประเทศนี้ว่ามีความเป็นมาอย่างไร ก่อตั้งขึ้นมาได้อย่างไร ตั้งแต่เมื่อใด ผ่านเรื่องราวอะไรมาบ้างจนกระทั่งกลายมาเป็นอารยธรรมที่งดงามมีสีสันสืบทอดมาจนถึงทุกวันนี้ นอกจากนี้คุณยังจะได้ทราบถึงวิถีอันเป็นบุคลิกเฉพาะของประเทศนี้ ที่หากกล่าวถึงประเทศญี่ปุ่นขึ้นมาแล้วก็คงจะต้องนึกถึงอยู่ 2 สิ่ง คือ “ซามูไร” และ “กิโมโน” 
นับเป็นอีกหนึ่งภูมิความรู้ที่จะทำให้คุณสามารถเข้าใจในอารยธรรมของชาวญี่ปุ่นมากยิ่งขึ้น   ซื้อออนไลน์  >>  สั่งซื้อตอนนี้

   
ผู้สนับสนุน

สร้าง Sales Page ง่าย ๆ ปิดการขายในหน้าเว็บเดียว

สร้าง Sales Page  สอนแบบจับมือทำตั้งแต่เริ่มต้นจด “Domain Name” และเช่า “Web Hosting” ก่อนจะติดตั้ง “WordPress” เพื่อสร้างเว็บไซต์ ทำตามได้ง่าย ๆ ทุกขั้นตอนแม้ไม่มีประสบการณ์มาก่อน เรียนรู้เทคนิคเปลี่ยนเว็บไซต์ธรรมดาให้กลายเป็น “Sales Page” หรือเว็บไซต์หน้าเดียว พร้อมออกแบบ “Sales Page” ให้สวยงามระดับมืออาชีพด้วยสุดยอดปลั๊กอิน “Elementor” ใส่ลูกเล่นสารพัดให้ “Sales Page” น่าสนใจ ดูเป็นมืออาชีพ 

หมดยุคทำเว็บไซต์ให้ซับซ้อน ถึงเวลาเปลี่ยนมาใช้อาวุธทางการตลาดยุคใหม่อย่าง “Sales Page” สะดวก ง่ายดาย ปิดการขายได้ทันที!

ซื้อหนังสือออนไลน์


 

Previous ArticleNext Article
กระเป๋าหนังแท้ Bag in Design | Vanchada เราเป็นผู้ผลิต และผู้จัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์เครื่องหนัง กระเป๋าหนังแท้ คุณภาพสูง วัสดุที่เราเลือกใช้ เป็นส่วนชั้นผิวที่ดีที่สุดของหนังแท้ ล้วนแค่คัดสรรวัตถุดิบมีคุณภาพ เราเลือกเฟ้นเฉพาะแหล่ง ฟอกหนัง จากโรงงานที่น่าเชื่อถือ และได้มาตรฐานเท่านั้น ทั้งที่เป็นโรงฟอกในประเทศ และต่างประเทศ โดยเฉพาะจากโซนประเทศในยุโรป ปัจจัยการออกแบบ และการตัดเย็บ : เรามุ่งเน้นถึงความแข็งแรง และทนทาน การออกแบบที่เหมาะสมกับการใช้งาน ( Life Style ) และการเลือกประเภทของหนังฟอกที่ดีที่สุด ผสมผสาน กับการตัดเย็บที่ประณีต พิถีพิถันทุกขั้นตอน จากช่างเย็บกระเป๋าหนังแท้ ฝีมือคนไทย ที่มีประสบการณ์และความตั้งใจ เพื่อให้ได้มาซึ่ง ผลิตภัณฑ์เครื่องหนัง ที่มีคุณภาพ อายุการใช้งานที่คุ้มค่ากับราคา ติดตามเราได้ที่ facebook