miscellaneous, Thai Book Review แนะนำหนังสือ, Uncategorized

๑๕ ปีการครองราชย์ ชีวิตของสมเด็จพระเจ้าตากสิน กรุงทณบุรีศรีมหาสมุทร

   

          กรุงธนบุรี ๒๕๐ ปี นับจากตลอดระยะเวลา ๑๕ ปีของการครองราชย์ สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี หรือ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช  ไม่เคยได้หยุดพักกับการก่อร่างสร้างเมืองกรุงธนบุรีเลย พระองค์ทรงตรากตรำกับการสู้รบเพื่อปกป้องผืนแผ่นดินไทยไว้ และนับได้ว่าเป็นช่วงเวลาที่มีความเป็นปึกแผ่น และมีความมั่นคงอีกยุคสมัยหนึ่ง นั่นเป็นเพราะพระปรีชาสามารถ ความกล้าหาญ ความเด็ดขาดของพระองค์ กรุงธนบุรี จึงเป็นอีกอาณาจักรของประเทศไทย ที่มีความสำคัญต่อเนื่องจวบจนถึงปัจจุบัน และความเสียสละของพระองค์ จึงเป็นสิ่งที่เราคนไทยทุกคน ควรตระหนักและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอยู่เสมอว่าหากไม่มีพระองค์ แผ่นดินไทยของเรา อาจจะไม่มีวันนี้

กรุงทณบุรีศรีมหาสมุทร
พระยาตากได้รวบรวมกำลังตีฝ่าวงล้อม ของพม่าไปตั้งมั่น เพื่อที่จะกลับมากู้เอกราช

         สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี หรือ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ตามประวัติศาสตร์บันทึกไว้ว่า พระองค์ทรงเป็นลูกหลานคนไทยเชื้อสายจีน บิดาชื่อ นายไหยฮอง หรือ นายหยง แซ่แต้ นายอากรบ่อนเบี้ยในสมัยแผ่นดินของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ ยุคกรุงศรีอยุธยา มารดาชื่อ นางนกเอี้ยง สตรีชาวไทย ที่มีที่พำนักอาศัยอยู่ใกล้กับบ้านเจ้าพระยาจักรี (ครุฑ) หรือ จักรีโรงฆ้อง

          สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เดิมมีชื่อว่า สิน ซึ่งเป็นชื่อที่ เจ้าพระยาจักรี (ครุฑ) ขุนนางชั้นผู้ใหญ่ในแผ่นดินพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ ตั้งให้ โดยว่า เมื่อแรกเด็กชายสินเกิด มีงูเหลือมขนาดใหญ่มาเลื้อยพันตัว จนบิดา นายไหยฮอง เห็นเข้า จึงเกิดความกลัวและมีความคิดจะนำไปทิ้งให้ไกลบ้าน เพราะเกรงจะเป็นลางไม่ดีต่อตระกูล เมื่อเจ้าพระยาจักรี (ครุฑ) ทราบเรื่อง จึงได้ขอรับเลี้ยงไว้เป็นบุตรบุญธรรม จนเติบใหญ่ เด็กชายสิน นำพาแต่ความเจริญมั่งคั่ง โชคลาภ มาให้แก่เจ้าพระยาจักรี เจ้าพระยาจักรีจึงตั้งชื่อให้ว่า สินพระเจ้าตากสิน

 

รวมหนังสือการตลาด แบบจัดเต็ม

    ชีวิตของ สมเด็จพระเจ้าตากสิน มีความโลดโผน และได้รับโอกาสอันดีหลายครั้ง ได้ร่ำเรียนหนังสือ มีวิชาความรู้ และเก่งกาจเรื่อง การสู้รบ สามารถเอาชนะข้าศึกได้ด้วยกลยุทธิ์การรบในรูปแบบของตนเอง จนได้รับการแต่งตั้งให้ได้ยศถาบรรดาศักดิ์ เป็นเจ้าเมือง และได้รับการยกย่องสืบมา ด้วยวีรกรรมอันกล้าหาญของพระองค์ จากเด็กชายสิน สู่ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช กษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่แห่งรัชสมัย กษัตริย์ ๑ เดียว แห่งอาณาจักร กรุงทณบุรีศรีมหาสมุทร ตลอดระยะเวลา ๑๕ ปี แห่งการครองราชย์ แม้พระองค์จะต้องทำศึกสงครามตลอดรัชสมัย แต่พระองค์ก็ไม่เคยทอดทิ้ง การบริหารราชการ การปกครองแผ่นดินด้วยความเป็นธรรม การติดต่อค้าขาย ทำการค้ากับประเทศจีน จนได้รับการยอมรับจากจักรพรรดิจีน การฟื้นฟูทำนุบำรุงพระศาสนา แม้แต่ในด้านกวีนิพนธ์ ก็มีปรากฎว่าทรงมีพระราชนิพนธ์เรื่องรามเกียรติ์ ด้วย เป็นบทรามเกียรติ์ฉบับพระองค์ ที่มีทั้งหมด ๔ ตอน ได้แก่ ตอนพระมงกุฎประลองศร ตอนหนุมานเกี้ยวนางวาริน ตอนท้าวมาลีวราชว่าความ และตอนทศกัณฐ์ตั้งพิธีทรายกลด รามเกียรติ์ฉบับสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เป็นฉบับพิเศษที่แสดงให้เห็นถึงพระอัจฉริยภาพของพระองค์ที่ผู้คนน้อยนักจะทราบว่าทรงมีพระปรีชาสามารถในด้านนี้เช่นกัน

            ในช่วงรัชสมัยของพระองค์ เป็นที่แน่นอนว่า มีขุนศึกคู่พระทัยเกิดขึ้นมากมายเช่นกัน และหลายท่านที่คนยุคปัจจุบันอาจจะไม่เคยได้ยินชื่อเสียงเรียงนาม แต่ขุนศึกเหล่านี้ได้ทำหน้าที่รบเคียงบ่าเคียงไหล่ ปกป้องผืนแผ่นดินไทยพร้อมกับสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชมาด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นเจ้าพระยาจักรีแขก(หมุด) พระยาพิชัยดาบหัก ท้าวทรงกันดาล เจ้าเมืองพัทลุง ขุน คางเหล็ก เป็