Thai Book Review แนะนำหนังสือ

กะดีจีน เพชรเม็ดงามแห่งการผสมผสานทางวัฒนธรรม ตอนที่ ๓

   

      นับแต่จาก ได้ชม ซางตาครู๊ส โบสถ์ชาวคริสต์ ตั้งแต่ครั้งกรุงธนบุรี ในตอนที่ 1 ต่อเนื่องมาถึง ศาลเจ้าอันเก่าแก่ ที่ประดิษฐานพระโพธิสัตว์ เจ้าแม่กวนอิม ศาลเจ้าเกียนอันเกง ในตอนที่ 2 เรายังไม่จบทริปในวันนี้ค่ะ ศาสนสถานที่สำคัญมากๆ อีกแห่งซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่กุฎีจีน หรือกะดีจีนแห่งนี้ นับตั้งแต่ครั้งต้นกรุงรัตนโกสินทร์ เป็นศาสนสถานของชาวพุทธศาสนิกชน นั่นก็คือ วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร วัดซึ่งเป็นที่ประดิษฐานหลวงพ่อโต หรือ ซำปอกง ของชาวจีน

      วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร ตั้งอยู่ ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ใกล้ๆกับคลองบางกอกใหญ่ เป็นวัดเก่าแก่ที่สร้างมาตั้งแต่ครั้งต้นกรุงรัตนโกสินทร์ มีการบูรณะปฏิสังขรณ์ครั้งใหญ่ ในสมัยรัชกาลที่ ๓ วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหารแห่งนี้ จึงนับได้ว่า เป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองของชาวฝั่งธนบุรีอีกแห่ง ที่สำคัญ ภายในวัดมีพระพุทธไตรรัตนนายก หรือที่คนจีนเรียกกันติดปากว่า ซำปอกง” ส่วนคนไทยมักเรียกว่าพระโต” หรือ หลวงพ่อโต” ประดิษฐานเป็นพระประธาน

ซำปอกง หรือ หลวงพ่อโต เป็นพระพุทธรูปปูนปั้นปางมารวิชัยที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในกรุงเทพมหานคร องค์พระมีสีเหลืองทองอร่ามทั้งองค์ และสวยงามจับตายิ่งนัก

ซำปอกง หรือ หลวงพ่อโต

        พื้นที่บริเวณดังกล่าวนี้ แต่เดิมเป็นของเจ้าพระยานิกรบดินทร์ หรือ โต แซ่อึ่ง ต้นสกุลกัลยาณมิตร ซึ่งท่านได้เคยทำมาค้าขาย เป็นมิตรที่ดี และซื่อสัตย์ต่อพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๓ เมื่อครั้งเจ้าพระยานิกรบดินทร์ เป็นพระยาราชสุภาวดี เจ้ากรมพระสุรัสวดีกลาง ท่านได้ซื้อที่ดิน และได้อุทิศพื้นที่ดังกล่าวเพื่อสร้างวัดถวายเป็นพระอารามหลวง โดยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๓ ทรงโปรดเกล้าฯ ช่วยสร้างวิหารหลวงและทรงเสด็จพระราชดำเนินไปก่อพระฤกษ์ในวันที่ ๑๘ พ.. ๒๓๘๐ พระองค์ทรงมีความตั้งใจให้วัดแห่งนี้มีลักษณะคล้ายกับ วัดพนัญเชิงวรวิหาร เหมือนที่กรุงศรีอยุธยา และทรงเอาเคล็ดว่าเจ้าพระยานิกรบดินทร์ ท่านมีชื่อว่า โต” และด้วยการทำการค้าที่ซื่อสัตย์ และเป็นมิตรที่ดีเสมอมา พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๓ จึงทรงพระราชทานชื่อวัดแห่งนี้ว่า วัดกัลยาณมิตร” มีความหมายว่า มิตรที่ดี

Weaving leather Rope Camera Strap

Weaving leather Rope Camera Strap


 

      ความพิเศษของวัดแห่งนี้ เป็นงานสถาปัตยกรรมไทยผสมจีน มีความสวยงามและโดดเด่นในการสร้างแบบภูมิปัญญาไทยด้วยสัดส่วนสวยงามและลงตัวมาก อย่างเช่น พระวิหารหลวง ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานหลวงพ่อโต หรือ พระพุทธไตรรัตนนายก เสาวิหารทรงสี่เหลี่ยมไม่ได้ใช้วิธีการตอกเสาเข็ม แต่เป็นการสร้างรากฐานด้วยการขุดพื้นที่เป็นสี่เหลี่ยม แล้วใช้ไม้ซุงขนาดใหญ่ทั้งท่อนวางเรียงซ้อนๆ กัน หลายๆ ชั้น ภาพจิตรกรรมฝาผนังในวัดเป็นลวดลายดอกไม้ที่งดงาม ด้านนอกยังมีตุ๊กตาจีนประดับ รวมถึงซุ้มประตูหิน ศิลปะจีนตั้งอยู่ ทางวัดเรียกว่าประตูสวรรค์

พระพักตร์ของพระพุทธไตรรัตนนายก

      สำหรับพระประธาน พระพุทธไตรรัตนนายก หรือ หลวงพ่อโต รัชกาลที่ ๓ ทรงสร้างพระราชทานเช่นกัน ทรงมีพระราชประสงค์อยากให้มีพระพุทธรูปองค์ใหญ่ริมน้ำ เช่นเดียวกับที่วัดพนัญเชิง กรุงศรีอยุธยา แต่พระพักตร์ของพระพุทธไตรรัตนนายก จะมีพระพักตร์ที่อมยิ้ม ซึ่งต่างจากพระพักตร์ที่วัดพนัญเชิง ที่พระพักตร์ดูครุ่นคิดและเครียด ทั้งนี้อาจจะสันนิษฐานได้ว่าในช่วงของการสร้าง สภาวะแวดล้อมที่แตกต่างกัน เช่น ในช่วงของรัชกาลที่ ๓ พระพุทธศาสนามีความเจริญรุ่งเรือง อีกทั้งบ้านเมืองยังสงบสุข ซึ่งต่างจากช่วงการสร้างวัดพนัญเชิง ในสมัยกรุงศรีอยุธยา ที่ยังมีการต่อสู้และทำสงครามตลอดเวลา

       พระพุทธไตรรัตนนายก นับได้ว่า เป็นพระพุทธรูปปูนปั้นปางมารวิชัย ที่ใหญ่ที่สุดใ