Tagged: must reads

น้ำหอมไทย เสน่ห์แต่โบราณ นาม “น้ำปรุง” ตอนที่ ๑

เมื่อพูดถึงน้ำหอมแล้ว น้อยคนนักจะทราบว่า น้ำหอมไทย มีมานานตั้งแต่ประเทศไทยยังคงนามว่า สยาม แต่โบร่ำโ...

แนะนำหนังสือ ราชบัลลังก์พม่า วาระสุดท้ายแห่งระบบกษัตริย์

         หยิบหนังสือมานั่งอ่าน พร้อมจิบ Caramel Macchiato ด้วย เพลิดเพลินจริงๆครับ   เล่มนี้ให้รายละ...