9Nomad, miscellaneous

วัฒนธรรมการใช้ตะเกียบ และการกิน Chopsticks Culture

   

ตะเกียบเป็นเครื่องใช้คีบอาหาร และวัฒนธรรมการกิน ของคนจีน ที่มีลักษณะเป็นแท่งยาวๆ ประกอบขึ้นด้วยไม้ จำนวน 2 อัน ทำงานโดยใช้หลักทางฟิสิกส์เกี่ยวกับเรื่องคานงัดมาใช้คีบอาหาร เป็นเครื่องมือง่ายๆ สามารถทำงานได้แทนมือได้เป็นอย่างดี ประโยชน์ใช้สอยนั้น นับได้ว่า เหลือคณาจริงๆ ใช้งานกันมา นับตั้งแต่โบราณกาล จวบถึงปัจจุบัน

เมื่อเอ่ยถึง “ตะเกียบ” ในความรู้สึกแรก เรามักจะนึกถึงอะไรที่เกี่ยวพันก