Tagged: รัชกาลที่7

เยี่ยมชม พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๗

       หนึ่งในบรรดาพิพิธภัณฑ์ที่ข้าพเจ้าได้เคยไปล่องไปท่องมาในชีวิต พิพิธภัณฑ์ ที่ว่าด้วยความครบครัน...

ในหลวงรัชกาลที่ ๗ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ทรงเป็นปราชญ์แห่งการอ่าน

ทรงพระราชดำริว่า หนังสือ คือ “ธนาคารแห่งความรู้” คุณทราบหรือไม่ครับว่า พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู...