Tagged: เทคนิคซื้อกระเป๋า

ร้านเครื่องหนัง ห้อย Tag Sample มากับกระเป๋าหนัง ทำมาเพื่อให้ใช้ประโยชน์อะไร ?

เคยสังเกตุกันมั้ยครับ ?  ว่า ป้าย Tag Sample  ที่ห้อยติดมากับกระเป๋าหนัง ทำมาเพื่อให้ใช้ประโยชน์อะไร...