Thai Book Review แนะนำหนังสือ

ห้องสมุดรังไหม โครงการห้องสมุดจากผู้พิการทางสายตา

   แม้เธอจะอยู่ในโลกแห่งความมืด แต่จิตใจของเธอไม่ได้มืดตามโลกที่เธอเห็น …..  โครงการ ห้องสมุด จากผู้พิการทางสายตา สู่คนสายตาปกติ

สาวจากแดนปลาดิบ เมืองอาทิตย์อุทัย ผู้พิการทางสายตามาตั้งแต่เด็ก ริเริ่มโครงการ “ห้องสมุดรังไหม” ขึ้น โดยเลือกพื้นที่ที่ตั้งโครงการที่ อ.พร้าว จ.เชียงใหม่

     ห้องสมุดแห่งนี้เป็นโครงการรักการอ่านอีกหนึ่งโครงการที่น่าชื่นชมมากๆ ครับ เพราะเป็นห้องสมุดที่เกิดจากการรักการอ่าน ชอบการเรียนรู้ผ่านตัวหนังสือ ผ่านตัวอักษร ที่แม้ว่าผู้ริเริ่มโครงการจะไมสามารถมองเห็นได้ด้วยสายตาของเธอ

    คุณโยชิมิ โฮริอุจิ  สาวจากแดนปลาดิบ เมืองอาทิตย์อุทัย ผู้พิการทางสายตามาตั้งแต่เด็ก แต่จิตใจของเธอไม่ได้มีปัญหาตามสายตาของเธอเลยครับ ความพิการทางสายตาของเธอ ไม่ได้เป็นอุปสรรคในการอ่านหนังสือ เธอเป็นคนที่รักการอ่านเป็นชีวิตจิตใจ  แม้จะเป็นการอ่านด้วยการสัมผัสก็ตาม   เนื่องจากเธอได้รับการปลูกฝังให้รักการอ่านมาจากคุณพ่อคุณแม่ของเธอ    คุณโยชิมิ โฮริอุจิ  สาวจากแดนปลาดิบ ครั้งหนึ่ง เธอได้มีโอกาสไปเยี่ยมเยียนหมู่บ้านชนบทที่ห่างไกลในพื้นที่ต่างๆ ของประเทศไทย และทำให้รู้ว่ามีเด็กๆ และผู้ด้อยโอกาสจำนวนไม่น้อยที่ไม่ได้รับโอกาสในการเรียนรู้  ไม่มีโอกาสในการอ่านหนังสือดีๆ เธอจึงเกิดความคิดว่าเธอควรแบ่งปันสิ่งดีๆ ให้แก่พวกเขาเหล่านั้น โดยการริเริ่มโครงการ ห้องสมุดรังไหม ขึ้น  โดยเลือกพื้นที่ที่ตั้งโครงการที่  อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ จัดตั้งห้องสมุดน้อยๆ ของเธอ เพื่อให้เด็กๆ และชาวบ้านทั่วไปในชุมชนได้มีโอกาสอ่านหนังสือดีๆ  ได้เรียนรู้และเข้าถึงความรู้ทั่วไปผ่านตัวหนังสือ และ ภาพยนตร์ ซึ่งเธอยังอนุญาตให้เด็กๆ และชาวบ้าน สามารถหยิบยืมกลับไปอ่านและชมที่บ้านได้ด้วยครับ

shopee books แนะนำหนังสือ ลดราคา

     ห้องสมุดรังไหม ปัจจุบันมีหนังสือมากมายกว่า 6,000 เล่มเพื่อให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่ รูปแบบหนังสือที่ให้บริการมีความหลากหลาย และเหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัย ตั้งแต่หนังสือนิทาน หนังสือเสียงดนตรี หรือภาพเคลื่อนไหว สำหรับเด็กเล็ก แฮร์รี่ พอตเตอร์สำหรับเด็กโต จนถึงหนังสือสำหรับผู้ใหญ่ นอกจากนี้ยังมี  DVD ที่เหมาะสำหรับเด็กและผู้ใหญ่อีกมากมายสำหรับเช่า บริการ Wi-Fi หนังสือพิมพ์ใหม่ และนิตยสารที่ทันสมัยทำให้ห้องสมุดนี้กลายเป็นแหล่งนัดพบปะสังสรรค์ที่นิยมสำหรับคนในชุมชน และห้องสมุดจะมีเจ้าหน้าที่ประจำห้องสมุด 4 ท่าน ซึ่งในจำนวนนี้ 3 ท่านจะเป็นคนในพื้นที่ เจ้าหน้าที่ทุกท่านมีหน้าที่เดียวกัน คือ การสร้างบรรยากาศที่ดีให้กับห้องสมุด เพื่อส่งเสริมการอ่านให้แก่ประชาชนที่เข้ามาเยี่ยมเยือน ทุกๆบ่ายวันศุกร์ เจ้าหน้าที่ของห้องสมุดรังไหมจะจัดกิจกรรม การสอนศิลปะต่างๆ รวมถึงกิจกรรมบันเทิงให้แก่เด็กๆ และชาวบ้าน รวมถึงผู้มาเยี่ยมเยียนด้วยครับ

      ห้องสมุดรังไหม นอกจากเธอจะจัดตั้งห้องสมุดรังไหมที่ อ.พร้าวแล้ว เธอเองและเพื่อนๆ จิตอาสายังทำหน้าที่เป็นเสมือนห้องสมุดเคลื่อนที่ ที่เดินทางไปพื้นที่ห่างไกลความเจริญอื่นๆ เพียงเพื่อมอบหนังสือ และสื่อเรียนรู้ที่น่าสนใจให้กับเด็กๆ ที่ด้อยโอกาส ได้มีโอกาสเลือกหนังสือที่พวกเขาอยากอ่านด้วยนะครับ ปัจจุบันจากการริเริ่มโครงการของเธอ ตอนนี้ได้มีทีมงาน จิตอาสาเข้ามาสนับสนุน ช่วยเหลือ และชื่นชมในสิ่งที่เธอได้ทำขึ้น จนทำให้เกิดเป็นสมาคมคาราวานหนอนหนังสือ ที่มีหน้าที่นำความรู้ผ่านตัวอักษรไปมอบให้กับผู้ด้อยโอกาสทางสังคมในพื้นที่ที่ห่างไกล เป็นหน่วยงานที่ไม่แสวงหาผลกำไร แต่เป็นการให้ ที่ให้ปัญญา แก่ ผู้ด้อยโอกาส

     หัวใจเธอช่างงดงามจริงๆ ครับ แม้เธอจะอยู่ในโลกแห่งความมืด แต่จิตใจของเธอไม่ได้มืดตามโลกที่เธอเห็น เธอเหมือนเทียนเล่มเล็กๆ ที่คอยเพิ่มแสงสว่างให้กับคนสายตาปกติหลายๆ คน ได้เข้าถึงโลกที่พวกเขามองเห็น เป็นแสงสว่างแห่งปัญญาที่เธอหยิบยื่นให้กับเด็กๆ และชาวบ้าน ช่างน่าชื่นชมในน้ำใจที่แสนจะประเสริฐของเธอจริงๆ เธอไม่ใช่ชาวไทย และเธอมีปัญหาทางสายตา เป็นผู้พิการทางสายตาที่มองเห็นการด้อยโอกาสของคนในสังคมไทย ซึ่งไม่ใช่บ้านเมืองของเธอเลย และนี่คือ อุดมการณ์ที่เธอวางไว้

ผู้สนับสนุน

 

“ ความฝันของดิฉินคือการจัดตั้งห้องสมดุเคลื่อนที่สำหรับเด็กๆ และผู้ใหญ่ รวมไปถึงคนพิการที่อยู่ในเขตชนบทของประเทศไทย โยชิมิ โฮริอุจิ

        น่าชื่นชมจริงๆ ผมได้แต่หวังและปรารถนาว่าบ้านเราเองจะมีโครงการดีๆ แบบนี้เกิดขึ้นโดยคนไทย ให้มากยิ่งขึ้น ไม่มีใครอยากเกิดมาแล้วเสียโอกาสในทุกเรื่อง แต่มันเป็นเพราะบางคน โอกาสอาจจะยังไปไม่ถึงพวกเขา มาร่วมด้วยช่วยกัน หยิบยื่นสิ่งดีๆ และให้โอกาสแก่พวกเขาเหล่านั้นกันครับ ^^

         ท่านใดที่อยากมีส่วนช่วยเติมเต็มความฝันด้วยการบริจาคหนังสือ ก็สามารถเข้าไปดูในหน้า website ที่ผมลงเครดิตไว้ได้ครับ หรือสอบถามไปได้ที่โครงการเลยครับ ขออนุโมทนาบุญที่ทุกท่านได้ร่วมกันทำ มา ณ ที่นี้ด้วยครับ

 

เครดิตภาพจาก Now26 Nation

www.facebook.com/HongSmudRangmai

www.alwaysreadingcaravan.orgCultures of Fermented 
by Scoby Doit