Thai Book Review แนะนำหนังสือ, Uncategorized

7 ลำดับขั้นของการตื่นรู้ Guide Book สู่ความสุขที่แท้ | หนังสือแนะนำ

แนะนำหนังสือ หัวใจตื่นรู้
   

           สังคมโลกในปัจจุบัน นับวันจะห่างไกลจากความสุข-สงบ เป็นยุคที่เราสามารถเข้าถึงความรู้ต่าง ๆ ได้มากมาย มากเสียจนแทบ ไม่เหลือให้กับสิ่งที่เป็นสาระสำคัญของชีวิต เรารู้ข้อมูลทุกสิ่งอย่างจากสื่อมากมายหลายแขนง แต่เราไม่รู้อยู่เพียงอย่างเดียวคือ “การรู้จักตัวเอง”

การรู้จักตัวเอง” คือ จุดเริ่มต้นของการตื่นรู้ทั้งปวง

“ความไม่รู้” ไม่เพียงเป็นจุดเริ่มต้นของความทุกข์ แต่ยังเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เราไม่สามารถค้นพบความสุขที่แท้จริง เริ่มจากเราไม่รู้ว่า เรากำลังแสวงหาอะไร อะไรที่ขาดหายไป เราไม่รู้เราคือใคร เกิดมาทำไม ชีวิตคืออะไร เราอาจไม่รู้ตัวว่าเราหลับใหลอยู่ (ทั้งๆ ที่กายตื่น) รวมถึงบางครั้งเราก็ไม่รู้ด้วยว่าเราไม่รู้ ….

หนังสือแนะนำ

            New Heart New World 3 หัวใจตื่นรู้ เพื่อค้นหาความหมายของชีวิต ความเป็นอิสระจากความเห็นผิด และความยึดมั่นในความเป็นตัวตนของตน เพราะเห็นความจริงของกายใจ เมื่อเราตื่นรู้ เราจะมีมุมมองที่เปลี่ยนไป เห็นโลกในสิ่งที่เป็น ยึดติดสิ่งต่างๆน้อยลง และมีความสุขมากขึ้น แต่การฝึกฝนเพื่อการตื่นรู้นั้นไม่ง่ายนัก แต่ก็ไม่ยากเกินไป   หนังสือ หัวใจตื่นรู้ เล่มนี้ รวบรวมภูมิปัญญาทั้งเก่าและใหม่ สังเคราะห์เป็นแผนที่สู่ความตื่นรู้ นำเสนอในรูปแบบที่เข้าใจง่าย และปฏิบัติจริง ไม่ติดอยู่กับพิธีรีตอง และก้าวข้ามความแตกต่างทางด้านรูปแบบ ภาษา หรือสัญลักษณ์ ซึ่งมักกลายเป็นตัวขวางกั้นความตื่นรู้ อีกทั้งยังกลายเป็นเครื่องแบ่งแยกให้เกิดฝักฝ่าย แทนที่จะนำไปสู่ความเป็นหนึ่งเดียวกัน อันเป็นจุดหมายสูงสุดของความตื่นรู้

ความไม่รู้” ไม่เพียงเป็นจุดเริ่มต้นของความทุกข์ แต่ยังเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เราไม่สามารถค้นพบความสุขที่แท้จริง เริ่มจากเราไม่รู้ว่า เรากำลังแสวงหาอะไร อะไรที่ขาดหายไป เราไม่รู้เราคือใคร เกิดมาทำไม ชีวิตคืออะไร เราอาจไม่รู้ตัวว่าเราหลับใหลอยู่ (ทั้งๆ ที่กายตื่น) รวมถึงบางครั้งเราก็ไม่รู้ด้วยว่าเราไม่รู้

รู้ความจริง เมื่อใจตื่น

เชื่อไหมว่า โซ่ตรวนที่แข็งแกร่งที่สุดในจักรวาล ที่กักขังชีวิตและจิตใจเราทุกคนไว้ คือ “โซ่แห่งความไม่รู้”  เพราะ ความไม่รู้ ในความจริง ได้กลายเป็น ความเห็นผิด ทำให้เกิดความยึดมั่น ในความเป็นตัวตน โซ่แห่งความไม่รู้นี้ จะหมดอำนาจลงได้ ก็ต่อเมื่อเราได้มองเห็น ความจริง ของตัวเราเอง  เห็น ความเป็นตัวตน ว่า มันไม่ใช่สิ่งที่จีรังยั่งยืน มันเป็นเพียง การรวมตัว ของเหตุปัจจัยต่างๆ มากมาย  เพราะ “การเห็นความจริงในตัวเรา” เท่านั้น ที่จะทำให้เรา ละวางตัวตนให้เบาบางลงและเข้าถึงอิสรภาพที่แท้จริงได้  เพราะความจริงนี้ มีอยู่แล้วในตัวเราทุกคน

               สร้างความเข้าใจในการตื่นรู้สู่ความสุขที่แท้จริงผ่านเส้นทาง 7 ลำดับขั้นของก