9Genuine Craftsman, Uncategorized

คำว่า Roebuck ที่มีชื่อเรียกอีกประเภทของหนัง “Oil Nubuck”

   

Oil Nubuck หรือจะเรียกให้ไม่เหมือนใคร ก็คือ “Roebuck”

หมายถึง กวางตัวผู้    “สำหรับในประเทศที่มีอากาศหนาว นิยมใช้หนังและขนของกวาง นำมาตัดเย็บเป็นเสื้อผ้า และกระเป๋ากันมาก

     เมื่อพูดถึงประเภทของหน