Bag Gallery & Fashion, Uncategorized

Weave Saddle bag กระเป๋าผู้หญิง หนังแท้

กระเป๋าหนังแท้ Saddle bag
   

กระเป๋าผู้หญิง หนังแท้ Weave Saddle Bag  ที่ถักทอร้อยรัดด้วยเส้นหนัง ด้วยความประณีต ถึงแม้หนังจะแข็งกระด้า