Tagged: แนะนำหนังสือ

ในหลวงรัชกาลที่ ๗ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ทรงเป็นปราชญ์แห่งการอ่าน

ทรงพระราชดำริว่า หนังสือ คือ “ธนาคารแห่งความรู้” คุณทราบหรือไม่ครับว่า พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู...