Tagged: หนังสือแนะนำ

เยี่ยมชม พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๗

       หนึ่งในบรรดาพิพิธภัณฑ์ที่ข้าพเจ้าได้เคยไปล่องไปท่องมาในชีวิต พิพิธภัณฑ์ ที่ว่าด้วยความครบครัน...

นพบุรีศรีนครพิงค์ เวียงเชียงใหม่ Spirit of Chiangmai (แนะนำหนังสือน่าอ่าน)

นพบุรีศรีนครพิงค์ เวียงเชียงใหม่ ที่ใครๆ ต่างหลงมนต์เสน่ห์ เมื่อมาเยือนแล้วเหมือนต้องมนต์ทุกครั้งไป ...

วิถีสู่น่านน้ำสีคราม ชนะโดยไม่ต้องรบ เป็นวิธีอันวิเศษยิ่ง (แนะนำหนังสือ)

        เชื่อว่า หลายท่านที่อยู่ในแวดวง นักการตลาด นักธุรกิจ , นักค้านักขาย รวมไปถึงเจ้าของกิจการใหญ...

๑๕ ปีการครองราชย์ ชีวิตของสมเด็จพระเจ้าตากสิน กรุงทณบุรีศรีมหาสมุทร

          กรุงธนบุรี ๒๕๐ ปี นับจากตลอดระยะเวลา ๑๕ ปีของการครองราชย์ สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี หรือ สมเ...

หนังสือสารคดีเชิงประวัติศาสตร์ เรื่องราว เมืองนครเชียงตุง

    “นครเชียงตุง” หนังสือสารคดีเชิงประวัติศาสตร์เล่มพิเศษ บอกเล่าเรื่องราวทางประวัติศาสต...

ประวัติศาสตร์มีชีวิต การเมืองไทยในชีวประวัติ (แนะนำหนังสือ)

ประวัติศาสตร์มีชีวิต การเมืองไทยในชีวประวัติ จำได้ว่าครั้งหนึ่ง ในวิชาสังคมศึกษาที่เราเรียนสมัยเด็ก ...

พระครุฑพ่าห์ สื่อสัญลักษณ์ถึงสถาบันพระมหากษัตริย์ และตราแผ่นดิน

     ครุฑ พญานก แห่งวิมานฉิมพลีในป่าหิมพานต์ อาศัยอยู่ ณ สุบรรณพิภพ แถบเขาพระสุเมรุ เทพผู้มีรูปกายคร...