Tagged: ประเทศไทย

เยี่ยมชม พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๗

       หนึ่งในบรรดาพิพิธภัณฑ์ที่ข้าพเจ้าได้เคยไปล่องไปท่องมาในชีวิต พิพิธภัณฑ์ ที่ว่าด้วยความครบครัน...

ท่องเที่ยวจังหวัดพัทลุง เมืองหนังโนรา ต้องห้าม…พลาด ตอนที่ 2

หลังจากที่ปูพื้น จาก เที่ยวเมืองพัทลุงในตอนที่ 1 แล้ว ในตอนที่ 2 จะเน้นในเรื่องเมนูอาหารค่ะ ชี้เป้าร...