Tagged: ชีวประวัติบุคคล

เยี่ยมชม พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๗

       หนึ่งในบรรดาพิพิธภัณฑ์ที่ข้าพเจ้าได้เคยไปล่องไปท่องมาในชีวิต พิพิธภัณฑ์ ที่ว่าด้วยความครบครัน...

๑๕ ปีการครองราชย์ ชีวิตของสมเด็จพระเจ้าตากสิน กรุงทณบุรีศรีมหาสมุทร

          กรุงธนบุรี ๒๕๐ ปี นับจากตลอดระยะเวลา ๑๕ ปีของการครองราชย์ สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี หรือ สมเ...

รำลึกถึงครูของแผ่นดิน บิดาแห่งกล้วยไม้ไทย ศาสตราจารย์ระพี สาคริก

    หากรำลึกถึง ครูตัวอย่างของแผ่นดินไทยสักท่าน คงจะไม่เกินเลยที่จะกล่าวสดุดีถึง ศาสตราจารย์ระพี สาค...

หนังสือสารคดีเชิงประวัติศาสตร์ เรื่องราว เมืองนครเชียงตุง

    “นครเชียงตุง” หนังสือสารคดีเชิงประวัติศาสตร์เล่มพิเศษ บอกเล่าเรื่องราวทางประวัติศาสต...

เรื่องของเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดิน หนังสือจอมนางแห่งสยาม

         จอมนางแห่งสยาม หนังสือเล่มนี้เป็นเรื่องราวของเจ้านายฝ่ายใน ในยุคสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเก...

ประวัติศาสตร์มีชีวิต การเมืองไทยในชีวประวัติ (แนะนำหนังสือ)

ประวัติศาสตร์มีชีวิต การเมืองไทยในชีวประวัติ จำได้ว่าครั้งหนึ่ง ในวิชาสังคมศึกษาที่เราเรียนสมัยเด็ก ...

กะดีจีน เพชรเม็ดงามแห่งการผสมผสานทางวัฒนธรรม ตอนที่ ๑

            ชุมชนย่าน กะดีจีน หรือ กุฎีจีน หากเอ่ยขึ้นมาเฉยๆ หลายคน อาจจะเคยคุ้นหู หรือเป็นไปได้ว่า ...