Thai Book Review แนะนำหนังสือ

เรื่องราว การปฏิวัติปี 2475 ของ“คณะราษฎร”ในมุมที่เราไม่เคยรู้มาก่อน { หนังสือแนะนำ }

   

ถ้าเราได้เข้าใจประวัติศาสตร์ อย่างถ่องแท้แล้ว

เราก็จะเข้าใจสถานการณ์ปัจจุบันได้ดีขึ้น

     สวัสดีครับ …. วันนี้ ผมจะมาแนะนำหนังสือประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจมากๆ อีกเล่มหนึ่ง ที่จะช่วยให้เรา ได้เข้าใจประวัติศาสตร์ อย่างถ่องแท้ และจะช่วยให้เราเข้าใจสถานการณ์ปัจจุบันได้ดีขึ้น  เราจะสามารถเรียนรู้ข้อผิดพลาดของคนในอดีต เเละป้องกันไม่ให้มันเกิดขึ้นอีก การได้ทราบถึงร่องรอยในอดีต จะช่วยปูทางปัจจุบัน เเละสามารถเป็นประโยชน์ในอนาคตได้ บทเรียนที่ได้จากประวัติศาสตร์ เหตุการณ์ที่ผ่านมาหรือพฤติกรรมของคนในอดีต ย่อมมีทั้งด้านดีและด้านร้าย พฤติกรรมใดที่นำความเสียหายมาสู่สังคมส่วนรวมในอดีต ซึ่งอาจส่งผลร้ายมาสู่ปัจจุบันและเชื่อมโยงไปถึงอนาคตด้วย ดังนั้น การได้เรียนรู้ว่าชาติหรือประเทศของเรานั้น มีที่มาจากไหน มีพัฒนาการมาอย่างไร มีวัฒนธรรมดั้งเดิมเป็นอย่างไร และเปลี่ยนแปลงไปเพราะอะไร ? ซึ่งจะทำให้เรารู้จักตัวเองและเข้าใจสังคมปัจจุบันได้ดียิ่งขึ้น

    ดังนั้น การศึกษาประวัติศาสตร์ จากหนังสือ หรือแหล่งข้อมูลใดก็แล้วแต่ ก็มักจะถูกนำมาใช้ประโยชน์ทางการเมือง เพื่อสนับสนุนแนวคิดของตนเองและกลุ่มก้อนทางการเมือง พยายามสร้างชุดความคิดเผยแพร่ ชี้นำผู้อ่านเพื่อให้คล้อยตาม เพื่อวัตถุประสงค์ประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่งในกลุ่มตน  และ/หรือ เพื่อ “บ่อนทำลายความมั่นคงของชาติ” สร้างความแตกแยกแตกร้าวลึกให้ประชาชนคนภายในชาติ !!!  ( ซึ่งไม่ใช่เรื่องใหม่ที่เพิ่งเกิดขึ้น ทว่า ขบวนการนี้มันเกิดขึ้นมานานแล้ว และเริ่มจะเด่นชัดมากขึ้นในปัจจุบัน )