Thai Book Review แนะนำหนังสือ, Uncategorized

มนต์เสน่ห์ เพชรบุรี หัวหิน ถิ่นพระราชา ตอน ๓

มนต์เสน่ห์ เพชรบุรี หัวหิน ถิ่นพระราชา

 

ความเดิมจากตอนที่แล้ว แอดมินพาไปเที่ยว และแนะนำ วัดเก่าแก่โบราณในตัวเมืองเพชรบุรี ได้ความรู้ในเชิงประวัติศาสตร์ศิลปะกันไปบ้างแล้วนะคะ มาถึงในตอนนี้เป็นตอนพิเศษจะพาไปชมโครงการพระราชดำริแห่งแรกของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ อย่างที่ได้เกริ่นไว้ในตอนก่อนค่ะ เพราะไหนๆ ก็มาเที่ยวเมืองเพชรบุรี และเลือกพักผ่อนที่อำเภอหัวหินทั้งที ก็ต้องมาเที่ยวโครงการพระราชดำริแห่งแรกของในหลวงรัชกาลที่ ๙ กันค่ะ

 

           โครงการแห่งนี้ นับว่าเป็นโครงการแห่งแรกของประเทศไทย ที่ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ จัดสร้างโครงการนี้ขึ้น เนื่องด้วยเป็นพื้นที่แห้งแล้งและทุรกันดารมาก เมื่อ ๕๐ ปีก่อน แต่ถึงเส้นทางจะกันดาร ขรุขระจนชาวบ้านท้องที่เคยบอกว่า ไม่มีใครแม้แต่อยากจะไป เพราะไปลำบาก รถก็เข้ายาก แต่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ ๙ ก็ทรงเสด็จพระราชดำเนินมา เพื่อเยี่ยมเยือน และสอบถามความเป็นอยู่ของพสกนิกร ทั้ง ๒ พระองค์ได้ทรงเห็นถึงความทุกข์ยากลำบาก การไม่มีที่ดินทำกิน และพื้นที่ทุรกันดาร ขาดแคลนทรัพยากร จึงมีพระราชดำริจัดสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำเขาเต่าขึ้น เพื่อให้พสกนิกรได้มีน้ำกินน้ำใช้ และเลี้ยงชีพได้ในระยะต่อไป โครงการนี้จึงนับได้ว่าเป็นโครงการพระราชดำริแห่งแรกของประเทศไทย และยังเป็นโครงการสร้างอ่างเก็บน้ำจืดที่อยู่ใกล้ทะเลซึ่งเป็นแหล่งน้ำเค็มอีกด้วยค่ะ

โครงการอ่างเก็บน้ำเขาเต่า ตั้งอยู่ที่บ้านเขาเต่า

             โครงการอ่างเก็บน้ำเขาเต่า ตั้งอยู่ที่บ้านเขาเต่า ในเขตอำเภอหัวหิน อ่างเก็บน้ำเขาเต่าสามารถกักเก็บน้ำได้ถึง ๖๐๐,๐๐๐ ลบ.. ทำให้พสกนิกรซึ่งส่วนใหญ่คือ ชาวประมงที่อาศัยละแวกนี้ได้อยู่ดีกินดีมากขึ้น สามารถนำน้ำไปใช้ในการเพาะปลูกพืชผักสวนครัวไว้ทานเองและจำหน่ายได้ ที่สำคัญ คือ มีแหล่งน้ำสะอาดไว้ใช้สำหรับอุปโภคและบริโภค จนถึงปัจจุบันนี้พื้นที่บริเวณโดยรอบยังร่มรื่น เหมาะกับกิจกรรมสันทนาการของชาวบ้าน รวมถึงนักท่องเที่ยวที่สามารถแวะมาพักผ่อนหย่อนใจในยามเช้าตรู่ หรือ ยามเย็นก็ได้ค่ะ เพราะรอบอ่างเก็บน้ำจะมีทางเดินอย่างดี สามารถเดินออกกำลังกาย หรือวิ่งโดยรอบก็ได้ ที่สำคัญมีบรรยากาศดี ลมโกรกเย็นสบาย และมีความสงบมากๆ ใกล้ๆ กั