Tagged: ในหลวงรัชกาลที่ ๙

มนต์เสน่ห์ เพชรบุรี หัวหิน ถิ่นพระราชา ตอน ๓

  ความเดิมจากตอนที่แล้ว แอดมินพาไปเที่ยว และแนะนำ วัดเก่าแก่โบราณในตัวเมืองเพชรบุรี ได้ความรู้ใ...

ท่องเที่ยวจังหวัดพัทลุง เมืองหนังโนรา ต้องห้าม…พลาด ตอนที่ 2

หลังจากที่ปูพื้น จาก เที่ยวเมืองพัทลุงในตอนที่ 1 แล้ว ในตอนที่ 2 จะเน้นในเรื่องเมนูอาหารค่ะ ชี้เป้าร...