ETDA หรือสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ขอเชิญพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ ร่วมตอบแบบสำรวจ E-Commerce โดยข้อมูลที่ท่านกรอกจะนำไปใช้เพื่อการวิจัยหรือวิเคราะห์ทางวิชาการเท่านั้น ถือเป็นความลับสุดยอด และไม่มีผลกระทบต่อธุรกิจของท่าน ข้อมูลที่สำรวจจะถูกนำไปใช้ในการวางแผน สนับสนุน และส่งเสริมธุรกิจ E-Commerce ในประเทศ ให้สามารถนำมาใช้อ้างอิงและเปรียบเทียบกับประเทศต่างๆ ได้ อยากเห็น E-Commerce ไทยก้าวหน้า เข้ามาทำแบบสำรวจกันเถอะ! นอกจากนั้น ผู้ที่ตอบแบบสำรวจยังมีสิทธิ์ลุ้นรับของรางวัลมากมาย อาทิ…

บัตรกำนัล Starbucks มูลค่า 250 บาท จำนวน 20 รางวัล

บัตรกำนัล Starbucks มูลค่า 500 บาท จำนวน 10 รางวัล

รางวัลใหญ่ Samsung Galaxy J8 (BNK48 Limited Edition Box Set) มูลค่า 12,900 บาท

เพียงตอบแบบสอบถามที่นี่

 

*ข้อมูลจากทุกท่านจะนำไปใช้เพื่อการวิจัยหรือวิเคราะห์ทางวิชาการเท่านั้น จะเป็นความลับสุดยอด และไม่มีผลกระทบต่อธุรกิจของท่าน

 

**ประกาศรางวัลผู้โชคดีทาง FACEBOOK : ETDA.THAILAND